2 Belediye Memur Alımı yapacak!

2 Belediye memur alımı yapacak! Boş kadroları için istihdam gerçekleştirecek olan 2 belediye farklı kadroları için memur alımı yapacağını duyurdu

2 Belediye Memur Alımı yapacak!
2 Belediye memur alımı yapacak! Boş kadroları için istihdam gerçekleştirecek olan 2 belediye farklı kadroları için memur alımı yapacağını duyurdu.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Çanakkale Belediyesi Zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacağını açıkladı.

Nusaybin Belediyesi bilgisayar işletmeni, memur, zabıta, mühendis, tekniker, sosyolog, tahsildar, veri hazırlama ve kontrol işletmeni.

MEMUR ALIMI YAPACAK BELEDİYE VE ALIM SAYILARI

Çanakkale Belediyesi: 10

Nusaybin Belediyesi: 24

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

Başvuru için gerekli tam detaylar, başvuru tarihleri ve diğer bilgiler için aşağıda verilmiş adresleri ziyaret ederek bilgi edinebilirsiniz.

Nusaybin Belediyesi için tıklayın

Çanakkale Belediyesi tıklayın
Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2019, 00:03
YORUM EKLE