2019 infaz ve koruma memuru alımı devam ediyor

En az lise ve dengi okul mezunu olarak Ceza ve tevkifevleri infaz ve koruma memuru ( gardiyan ) alımı yapacağını açıkladı.

2019 infaz ve koruma memuru alımı devam ediyor

Ceza ve Tevkifevleri en az lise ve dengi okul mezunu ikm alımı yapacağını açıkladı. İnfaz ve koruma memuru alımı ilanına başvuru sağlayabilmek için genel ve özel şartları taşıyor olmanız gerekmektedir.

İkm alımında Genel Şartlar

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53 "üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(...) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 16/07/2019 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;

Merkezi sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

İkm alımında Özel şartlar

A- Sözleşmeli iııfaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için ;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 16/07/2019 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşım bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

Adaylar başvuru işlemlerini 1 temmuz 2019 ile 16 temmuz 2019 tarihleri içerisinde gerçekleştirebilecektir.

İlan tam metni için tıklayın

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 06:22
YORUM EKLE