6 bin 126 infaz ve koruma memuru alımı yapılıyor!

Ceza ve tevkifevleri toplamda 6 bin 126 infaz ve koruma memuru kadrosu için personel alımı yapacağını açıkladı. İşte ayrıntılar...

6 bin 126 infaz ve koruma memuru alımı yapılıyor!

28 Haziran 2019 tarihinde yapılan duyurular neticesinde Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü toplamda 6 bin 126 infaz ve koruma memuru alımı yapacağını açıkladı. Kurum bünyesinde infaz ve koruma memuru olmak isteyen adaylar haberimiz üzerinden başvuru şartlarını, başvuru tarihlerini ve diğer bilgileri inceleyerek işlemlerini belirtilen tarihler içerisinde yapabilirler.

İnfaz ve koruma memuru için genel şartlar nedir?

Genel Şartlar

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53 "üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(...) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 16/07/2019 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;

Merkezi sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

Özel şartlar

A- Sözleşmeli iııfaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için ;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 16/07/2019 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşım bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)
Adaylar başvuru işlemlerini 1 temmuz 2019 ile 16 temmuz 2019 tarihleri içerisinde gerçekleştirebilecektir.

İlan tam metni için tıklayın

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2019, 00:55
YORUM EKLE