Askeri Personel Alımları devam ediyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yayınladıkları ilanlar ile askeri personel alımı yapacaklarını açıkladı. 2 kurum uzm

Askeri Personel Alımları devam ediyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yayınladıkları ilanlar ile askeri personel alımı yapacaklarını açıkladı. 2 kurum uzman erbaş ve er alımı yapacak olup, başvuru şart ve bilgileri haberimizde yer almaktadır...

Sahil Güvenlik Komutanlığı Başvuru Bilgileri


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, b. En az lise mezunu olmak, c. 2019 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir), ç. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak, d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (13 Mayıs 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar), e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-15’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR ĐÇĐN NĐTELĐK BELGESĐ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir), f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir), Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c deki yaş şartı uygulanacaktır (2019 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)), g. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Başvurular, 13-23 Mayıs 2019 tarihleri arasında sadece
https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Đnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir. İlan detayları için tıklayın

Deniz Kuvvetleri Er Alımı Şartları ve Bilgileri


(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan,
müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre
01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ve
sonrasında doğanlar),
Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan,
düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve
25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında
doğanlar),
(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne
sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
6/15
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman
jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, (1) Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr
internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında
(Ek-1) belirtilen esaslar dahilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Halen
silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra Ek-4’te bulunan dilekçeye
başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk
amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.
(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını
müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını
müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.
(3) Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet
sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar
güncellenebilecektir. İlan tam metni için tıklayın
Bu tarz ilanlardan haberdar olmak istiyorsanız

>>>Android uygulaması için TIKLAYIN

>>>İnstagram için TIKLAYIN


Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2019, 18:47
YORUM EKLE