Belediye VHKİ, Memur, Zabıta, Tekniker ve Tahsildar Alımı yapıyor

Devlet memuru olarak istihdam edilmek üzere veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, zabıta, tekniker, tahsildar ve bazı kadrolar için memur alımı ya

Belediye VHKİ, Memur, Zabıta, Tekniker ve Tahsildar Alımı yapıyor
Devlet memuru olarak istihdam edilmek üzere veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, zabıta, tekniker, tahsildar ve bazı kadrolar için memur alımı yapılacak.

Alım yapacak belediye; Nusaybin Belediyesi

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş Zabıta Memuru ve diğer memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmak gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 11/01/2019 den 04/02/2019 günü saat 17.00' a kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler. Nusaybin Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

ilan detayları için tıklayın
Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2019, 14:59
YORUM EKLE