Bozyazı Belediyesi Memur, Zabıta, Tahsildar ve Teknisyen Alımı İlanı Yayımladı

Belediye Başkanlığı bünyesine memur, tahsildar, teknisyen ve zabıta memuru olarak katılmak isteyen adaylar en az 60 puan almış olmalı ve ilanda verilm

Bozyazı Belediyesi Memur, Zabıta, Tahsildar ve Teknisyen Alımı İlanı Yayımladı
Belediye Başkanlığı bünyesine memur, tahsildar, teknisyen ve zabıta memuru olarak katılmak isteyen adaylar en az 60 puan almış olmalı ve ilanda verilmiş şartları taşıyor olması gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahküm olmamak.
d) Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi
bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
veya bedensel engeli bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını
taşımak.
g) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru Sırasında;
a) İş Talep Formu Kurumumuz www.bozyazi.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi.
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı
örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce
tasdik edilebilir.)
d) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM'nin sitesinden alınan doğrulama
kodlu bilgisayar çıktısı.

İlan tam detayları için TIKLAYIN
Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2018, 00:20
YORUM EKLE