Büro personeli alımı için başvurular devam ediyor

Tarım ve orman bakanlığı çok sayıda büro personeli alımı yapacağını açıkladı.

Büro personeli alımı için başvurular devam ediyor

Tarım ve orman bakanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere büro personeli alımı yapacağını açıkladı.

1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1 - 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

2. ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1 - 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

2- Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

Başvuru işlemleri nasıl yapılacak?

Tarım ve orman bakanlığı büro personeli alımı ilanından yararlanmak isteyen adaylar 23 eylül 2019 tarihine kadar www.isealim.ogm.gov.tr adresinde yer alan sistemden e-devlet şifrelerini kullanarak iş başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Adaylar başvuru işlemlerini 23 eylül 2019 saat 23:59'a kadar gerçekleştirebileceklerdir. Bakanlık tarafından belirtilmiş sürenin kesinlikle uzatılmayacağı ve dilekçe, posta, şahsen veya diğer yollar ile yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği beliritlmiştir.

İlan detayları için tıklayın

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2019, 09:28
YORUM EKLE