CTE 169 şoför alımı yapıyor!

CTE 169 şoför alımı yapıyor!

Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü bünyesinde görevlendirmek üzere toplamda 169 kişilik sözleşmeli şoför alımı yapacağını açıkladı. Şoför alımına başvuru yapabilmek için adayların ilanda belirtilmiş genel şartları ve özel şartları taşıyor olması gerekmektedir. 

Alım yapılacak sayı nedir?

-169 şoför, 

Başvuru için genel şartlar nedir?

Genel Şartlar a) Türk Vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53 "üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(...) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak, c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, f) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak, g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 16/07/2019 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezi sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına başvurabilmek için; En az lise veya dengi okul mezunu olmak, E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

Başvuru tarihi nedir?

Şoför için başvuru işlemleri 01 Temmuz 2019 ile 16 Temmuz 2019 tarihleri içerisinde gerçekleştirilecektir.

Ceza ve tevkifevleri personel alımı ilanı için tıklayın

İLAN365

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 22:55
YORUM EKLE