Dışişleri Bakanlığı Memur Alımı

Mesleki Görevliler, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşumunda ve yürü

Dışişleri Bakanlığı Memur Alımı
Mesleki Görevliler, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşumunda ve yürütülmesinde görev, yetki ve sorumluluk üstlenen diplomatik kariyer memurlarıdır. Sağlık Bakanlığı'ndaki meslekle ilgili ayrıntılı bilgilere www.mfa.gov.tr adresindeki web sitemizden ulaşmak mümkündür.

Dışişleri Bakanlığı Memur Alımı

SINAV İÇİN ŞARTLAR

Sınava başvurmak için;657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinin genel şartlarını yerine getirmek için (Sınava başvurabilmek için, Türk vatandaşı olmak gerekir), 01.01.2019 itibariyle (01.01.1984 ve sonrası) 35 yaşından büyük olmamak,  Diploma eşdeğeri Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan yabancı üniversiteler veya üniversiteler; Lisans düzeyinde en az dört yıl fakültelerinin müfredatında, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, ekonomi, işletme, finans, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ve herhangi birinin müfredatı bu bölümler derslerin en az% 80'ine sahip diğer bölümlerden veya hukuk fakültelerinden mezun olmak; veya Sosyal bilimler alanında (Yükseköğretim Kurulu tarafından dikkate alınacak) veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıl lisans eğitimi almış olmak, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve ekonomi bilimi

Adaylar, dört farklı kategoriden birine, bu kategorilerin isimlerine, sınavların yapılacağı yabancı dillere, yabancı dilde 2017, 2018 veya 2019'a alınan en düşük YDS / e-YDS puanlarına başvurabilirler. Dil, Sınava alınacak aday sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. ÖSYM tarafından 2017, 2018 veya 2019 yıllarında alınan puanların denkliği, sınav dönemi itibariyle ÖSYM tarafından belirlenen YDS sınavında dikkate alınacaktır.

SINAVIN AŞAMALARI

Yazılı Sınav:Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşur.

- Türk kompozisyonu

- Yabancı Dilde Kompozisyon

- Yabancı Dil Çeviri

- İngilizce 'den Türk' ya Çeviri

Yazılı sınav notu her bölüm için 100 üzerinden 70'tir.

Yazılı sınavın Türkçe dışındaki bölümleri, dil kategorilerine göre İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça ve Arapça olacaktır. Bakanlık çalışmalarında asıl yabancı dil İngilizce'dir ve yalnızca başka bir dil konuşan adayların meslek memuru olmaları mümkün değildir. Bu bakımdan sınava İngilizce dışındaki dillerden giren adaylar Bakanlıkça sınava tabi tutulacak. Bu başvuruların İngilizce sınavlarında her bölümden en az 60 puan almaları gerekir (İngilizce'den kompozisyon ve çeviri). Yazılı sınavın her bölümünden yazılı sınavı geçen adaylar, yazılı sınavda aşağıdaki esaslara göre ek puan kazanabileceklerdir.

Kurumu memur alım ilanı için gerekli detaylar için tıklayın
Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2019, 01:48
YORUM EKLE