Diyarbakır Belediyesi zabıta memuru, itfaiye eri, vhki ve memur alımı yapacak

Yeni gelen ilana göre birçok kadro için memur alımı yapılacağı ilan edildi. Diyarbakır Belediyesi veri hazırlama ve kontrol işletmeni, itfaiye eri, z

Diyarbakır Belediyesi zabıta memuru, itfaiye eri, vhki ve memur alımı yapacak

Yeni gelen ilana göre birçok kadro için memur alımı yapılacağı ilan edildi. Diyarbakır Belediyesi veri hazırlama ve kontrol işletmeni, itfaiye eri, zabıta memuru, düz memur, tahsildar ve daha saymadığımız birçok kadro için alım yapacağını ilan etti.

Adaylar belirtilmiş genel şart ve özel şartları taşıması halinde 20 Şubat ile 6 Mart tarihleri arasında başvurularını yapabileceklerdir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe. (Her Aday Eğitim durumuna göre sadece bir kadroya müracaat edebilir.)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 20/02/2019 gününden 06/03/2019 Çarşamba günü saat 17.00'a kadar (saat 09:00-17:00 arasında) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Kültür Kongre Merkezi Hizmet Binasına (Yenişehir İstasyon Caddesi no:65) teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan ayrıntıları için tıklayın

Daha fazla bilgi için //www.diyarbakir.bel.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 14:47
YORUM EKLE