Diyarbakır sosyal güvenlik il müdürlüğü işçi alımı yapacak

Diyarbakır sosyal güvenlik il müdürlüğü, Türkiye iş kurumu İŞKUR üzerinden verdiği ilan neticesinde işçi alımı yapacak.

Diyarbakır sosyal güvenlik il müdürlüğü işçi alımı yapacak

İŞkur üzerinden Diyarbakır sosyal güvenlik il müdürlüğü işçi alımı yapacağını ilan etti.

I. BAŞVURU ŞEKLİ,YERİ VE TARİHİ

Başvurular İŞKUR internet sitesinden 30/07/2019-05/08/2019 tarihleri arasında online olarak veya İŞKUR İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine şahsen başvurularak yapılacaktır.

II. KURA İŞLEMLERİ

Ekli listede kayıtlı meslek kolları için İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınarak,açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.Kura 08.08.2019 tarihinde Diyarbakır SGK İl Müdürlüğü Hizmet Binasında  belirlenen adaylar daha sonra Kurumumuz (www.sgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup,adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

III. SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği,belge teslim yeri,tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Kurumumuz (www.sgk.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

IV. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1- İlan edilecek nihai listede yer alan 4 (Dört) katı kadar asıl adayın sözlü sınav yeri ve tarihleri Kurumumuz (www.sgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup,ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.2-Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak,açık iş ilanı sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.Sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine,yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanarak yerleştirme yapılacaktır.3-Sözlü sınavda başarılı sayılmak için,100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.4-Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar;Kurumumuz (www.sgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup,adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak,sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir.Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim tarihini takip eden 5 (beş) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır.Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir.T.C.Kimlik numarası,adı,soyadı,imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

VI. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar ilgili Merkez Teşkilatında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Antalya  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir.Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

Adaylar 00005089607 ilan numarası ile ilgili ilana ulaşabilirler.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Adil kacan
Adil kacan - 8 ay Önce

Işçi