En az KPSS 70 ile Zabıta Memuru, İtfaiye Eri Alımı için başvurular başladı!

Devlet memuru statüsünde istihdam edilmek üzere itfaiye eri ve zabıta memuru alımı için başvurular devam ediyor. Alımlar için şartları taşıyan ada

En az KPSS 70 ile Zabıta Memuru, İtfaiye Eri Alımı için başvurular başladı!
Devlet memuru statüsünde istihdam edilmek üzere itfaiye eri ve zabıta memuru alımı için başvurular devam ediyor. Alımlar için şartları taşıyan adaylar 11 Ocak 2019 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebileceklerdir.

Adaylardan istenen genel şartlar

Türk vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.Genel şartların yanı sıra özel şartlarda bulunmaktadır.

P93 puan türü üzerinden alım yapılacak itfaiye eri için İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, İnşaat Teknikerliği, Elektrik Teknikerliği, Otomotiv Teknikerliği, Makine Teknikerliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans programlarının birinden mezun olmak istenmektedir. P94 türü üzerinden yapılacak itfaiye eri için ise lise ve dengi okul mezunu olmak gerekmektedir.

P93 türü üzerinden alım yapılacak zabıta için ise Herhangi bir önlisans programlarının birinden mezun olmak istenmektedir. P94 üzerinden alınan zabıta memuru için Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak aranan şartlar arasındadır.

Adaylar başvurularını 11 Ocak 2019 tarihine kadar belirtilen şekilde yapmaları gerekmektedir.

Tüm detaylar için TIKLAYIN
Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2019, 08:54
YORUM EKLE