En Az KPSS 70 ile Zabıta ve İtfaiye Eri Alınacak! Sivas Belediyesi İlanı 2019

Sivas Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru İlanı Yayımladı Sivas Belediyesi'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre çalışmak; Belediye

En Az KPSS 70 ile Zabıta ve İtfaiye Eri Alınacak! Sivas Belediyesi İlanı 2019
Sivas Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru İlanı Yayımladı

Sivas Belediyesi'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre çalışmak; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Polisi Belediye Yasası hükümleri uyarınca, memur, boş pozisyonlar için, unvan, sınıf, derece, sayı, yeterlilik, KPSS türü olması şartıyla, boş pozisyonlar atar. KPSS taban puanı ve diğer koşullar aşağıda verilmiştir.

Başvuru Bilgileri

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından yoksun olmamak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53. Maddesinde belirtilen süre bitmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, bir yıl veya daha uzun süre kasıtlı bir suç, bir anayasa düzenine karşı işlenen suçlar ve bu düzenin iflasının işleyişi, ihaleye teklif verilmesi yaramazlık eyleminin performansı, malvarlığı suçlarının aklanması suçlarından suçlu veya kaçakçılığa çarptırılmaması.

1.4-Adaylara askerlik hizmeti açısından; Askerlik, askerlik, askerlik, askerlik hizmeti veya askere alınma ya da ertelenmiş sınıflara geçme,

1.5-Sürekli olarak görevini yapmasını engelleyebilecek akıl hastalığı veya fiziksel sakatlığı yoktur.

1.6-Açıklanan pozisyonlar için diğer başvuru koşullarını yerine getirir.

1.7-Güvenlik soruşturması sonucunda herhangi bir itirazda bulunulmadan başlatılması.

UYGULAMA ÖZEL KOŞULLAR:

1-Son bildirilen İtfaiye Daire Başkanlığı ünvanı için, mezun olunan okulun gereksinimlerini karşılamak üzere, 2018 KPSSP93, KPSSP94 Kamu Personeli Seçme Sınavı ve bu ders için belirlenen minimum KPSS sınavından mezun olmak üzere; KPSSP93, KPSSP94 Kamu Personeli Seçme Sınavına sahip olmak ve belirtilen minimum KPSS puanını almak için son filo unvanı.

2-Önceden çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplin veya ahlaki sebepler olmaksızın kaldırılmamalıdır.

48-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartlara ve Belediye Meclisi Polis Yönetmeliği'nin 13 / A maddesine ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği Madde 15 / A hükümlerine göre, ; tartma ve ölçme - karın bölgesinde, çıplak ayakları ve çıplak ayakları ile - en azından erkeklerde, en azından boyundaki ve en fazla 1 metre uzunluğunda ve boy ve kilo (+, -) 10 kilogram arasında İtfaiyeci Eri ve Polis Memurunun muayenesi ve tarihinin 30 yaşından daha fazla olması. Belediyemiz tarafından boy ve kilo tespiti yapılacaktır.

2.4- Karayolları Trafik Kanunu tarafından yayınlanan en az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Polis memurlarına atananlar için 13/10/1983 tarihli 2918.

2.5- İtfaiye teşkilatına sağlık, kapalı alan, dar alan ve yükseklik açısından itfaiyenin çalışma koşullarına uyma korkusu olmaksızın atanması.

2.6- İtfaiye personeli için 29/10 sayılı ve 13/10/1983 tarihli Karayolu Trafik Kanunu hükümleri ile belirlenen en az C sınıfı ehliyet sahibi olmak.

UYGULAMA DURUMUNDA ADAYLARDAN GEREKEN BELGELER:

Uygulama sırasında;

İş Talep Formu internet sitemizde (www.sivas.bel.tr) sağlanacaktır.
Kimlik kartı veya kimlik kartı fotokopisi,
. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter tasdikli kopyası (Orijinal kopyalarımız belediyemiz tarafından onaylanabilir.)

. Sürücü belgesinin aslı veya sürücü belgesinin noter onaylı kopyası (asıl nüshalar belediyemizce teyit edilebilir.)

. ÖSYM sitesinden KPSS sonuç belgesinin çıktısı

Askerlik dışı hizmet beyanı,
Görevini sürekli yapmak için hiçbir engel bulunmadığına dair beyan,
. 2 fotoğraf (1 sayı forma yapıştırılacak),

. Yabancı uyruklu öğrenciler için eşdeğerlik belgesinin aslı veya noter onaylı kopyası, (Asli kopyalar Belediyemiz tarafından onaylanabilir).

Giriş sınavına katılmak isteyenler, talep edilen belgelerin ibraz edilmesi koşuluyla asıl belgelerle belgelendirilebilir.

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, FORMU VE DÖNEMİ:

Sözlü sınavda yer almak için;

. Başvuru sahiplerinin iş başvuru formunu www.sivas.bel.tr adresinden doldurmaları ve yukarıda belirtilen başvuru formunu ve başvuru belgelerini doldurmaları gerekmektedir. Saat 17: 00'ye kadar (çalışma saatleri 09: 00-12: 00/13: 00-17: 00), başvurabilirler.

. Başvuru sahiplerinin başvuru belgelerini şahsen Sivas Belediyesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne ibraz etmeleri gerekmektedir.

. Eksik bilgi, belge veya niteliksiz başvurular belediyemizce dikkate alınmayacaktır.

. Posta ve posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN UYGULANMASININ DEĞERLENDİRİLMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

. T. C. Adaylar ÖSYM kayıtlarının kimliğini kontrol ederek KPSS puanlarına göre sıralanır ve aday en fazla aday için en fazla beş kez aday gösterilecektir.

. Sınava çağrılacak son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaklar.

. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar belediye internet sayfasında (www.sivas.bel.tr) ve 16/01/2019 tarihli bülten tahtası KPSS puanlarıyla duyurulacak,

. Başvurusu kabul edilen ve sınava çağrılan adaylar, belediyemiz tarafından düzenlenen ve adayların kimlik bilgilerinin, sınavın yer ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” ne gönderilecektir.

. Bu belge sınavın girişinde sunulacaktır. Sınava katılma hakkı bulunmayan adaylar bilgilendirilmeyecektir.

6. ZAMAN, ZAMAN VE SORUN YERİ:

Belediye Meclisi için 28/01/2019 Pazartesi günü saat 09: 00'da Belediye Meclisi'nde sözlü bir sınav yapılacaktır.

İtfaiye Eri için Sivas Belediyesi İtfaiyesi; 30.01.2019 Çarşamba saat 09:00 ve sözlü sınavı uygulama sınavı takip edecektir.

Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınavlar aynı gün içinde tamamlanamazsa, ertesi gün devam edeceklerdir. Belediye tarafından yapılacak başvurular, KPSS başarı puanlarına göre sıralanır ve aday, boşalan sayısının beş katına kadar çağrılır.

Sınav Konuları:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

-657 Devlet Memurları Kanunu

- İdari idarelerle ilgili temel mevzuat konuları ve personel unvanıyla ilgili mesleki ve pratik bilgi ve beceriler.

-Öncelik sınavı; sözlü ve pratik

-Uygulama sınavı; personelin ismiyle ilgili mesleki bilgi ve becerileri ölçmek ve sürüş ve spor dayanıklılığı gibi özellikleri ölçmek.

7.SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA HEDEFLER:

Polis Memuru Sınavının Değerlendirilmesi;

Türkiye Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 Yasa, Mahalli İdare Hukuku 15 Temel Hukuku konularıyla ilgili konularda, mesleki ve uygulamalı bilgi için takım unvanı ve 100 üzerinden toplam puanı 40 puan üzerinden ölçebildi. Sınavda başarılı sayılabilmeleri için sınav kurulu üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması en az 60 olmalıdır. Adayların başarı notu; Belediyenin sözlü sınav notu KPSS puanının aritmetik ortalaması ile belirlenecek ve Belediye web sitesinde duyurulacaktır.

İlan tam metni için TIKLAYINİlanlardan haberdar olmak isteyenler aşağıdan sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.>>>Android uygulaması için TIKLAYIN

>>>İnstagram için TIKLAYIN


>>>Facebook için TIKLAYIN


Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2018, 22:52
YORUM EKLE