Enerji Bakanlığı 2019 Denetçi Yardımcısı Alımı İlanı Yayımladı! Başvuru Şartları!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı denetçi yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvuru işlemleri Şubat 2019'a kadar devam edecek olup gerekli s

Enerji Bakanlığı 2019 Denetçi Yardımcısı Alımı İlanı Yayımladı! Başvuru Şartları!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı denetçi yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvuru işlemleri Şubat 2019'a kadar devam edecek olup gerekli sınava katılma koşulları ve ilan detayları haberimizde yer almaktadır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan nitelikleri taşımak,

b) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat,

işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,

ç) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olmak

(01.01.1984 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

d) ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yıllarında yapılan "Kamu Personeli Seçme Sınavı

KPSSP48" puan türünden en az 80 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak, (100. sıradaki aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır.)

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

Sınavlara katılabilmek için isteklilerin, başvuru formunda belirtilen belgelerle birlikte en geç 01/02/2019 günü mesai bitimine kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Türkocağı Caddesi No:2 A Blok Kat:3 Çankaya/ANKARA adresine, elden veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Posta ile müracaatlarda başvurunun, 01/02/2019 günü mesai bitimine kadar Başkanlığa ulaşması gerekmektedir. Başvuru formu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığından veya www.enerji.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. Sınava girmeye hak kazananların listesi en geç 12/02/2019 tarihine kadar Bakanlığımızın yukarıda belirtilen internet adresinden ilan edilecek, sınava girilecek yer ve sınav saatlerini gösteren "Sınav Giriş Belgesi", Denetim Hizmetleri Başkanlığınca elden verilecektir. Ayrıca, sınavla ilgili ayrıntılı bilgi: 0 312 212 64 20 (Dahili: 7454) numaralı telefondan alınabilir.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

Denetçi yardımcılığı yarışma sınavına katılmak isteyenler, başvuru formu ve gerekli belgelerle birlikte Denetim Hizmetleri Başkanlığına elden veya başvuru süresinin son günü mesai bitimine kadar Denetim Hizmetleri Başkanlığına ulaşacak şekilde posta ile başvururlar. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru formuna aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

a) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

c) 4 adet vesikalık fotoğraf.

ç) Sınav tarihinde erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

d) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya sadece elden

başvurularda Başkanlıkça onaylı örneği.

e) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı.

f) Özgeçmişi.

BAŞVURULARIN İNCELENMESİ

Süresinde yapılan başvurular incelenerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığı tespit edilir ve yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar Bakanlık internet sayfasında ilan edilir.

Yarışma sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş gün içerisinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre en fazla on güne kadar uzatılabilir.

Dilekçe ve eklerinde yer alan belge ve bilgilerde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlan metni için TIKLAYINİlanlardan haberdar olmak isteyenler aşağıdan sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.>>>Android uygulaması için TIKLAYIN


>>>İnstagram için TIKLAYIN
>>>Facebook için TIKLAYIN

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2018, 14:16
YORUM EKLE