Evreşe Belediyesi Memur ve Vhki Alımı yapacak

Belediye toplamda 3 alım yapacağını ve alımlarını vhki, memur kadrosu için gerçekleştireceğini duyurdu. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI İlan edilen Mem

Evreşe Belediyesi Memur ve Vhki Alımı yapacak
Belediye toplamda 3 alım yapacağını ve alımlarını vhki, memur kadrosu için gerçekleştireceğini duyurdu.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen Memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
Türk vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe. (Her Aday Eğitim durumuna göre sadece bir kadroya müracaat edebilir.) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

İlana ulaşmak için tıklayın
Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, 14:47
YORUM EKLE