Gündoğmuş Belediyesi Memur Alımı yapıyor

KPSSP3 türünden en az 70 puan almış toplamda 2 memur alacak Belediye bazı genel ve özel şartlar belirtmiştir. Adayların Lisans düzeyinde eğitim veren

Gündoğmuş Belediyesi Memur Alımı yapıyor

KPSSP3 türünden en az 70 puan almış toplamda 2 memur alacak Belediye bazı genel ve özel şartlar belirtmiştir. Adayların Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmasının yanı sıra, M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek gibi şartlar istenmektedir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş kadrolara atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:

. Türk vatandaşı olmak.

. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak.

b) 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

c) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

İlan bilgileri için tıklayın

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2019, 20:44
YORUM EKLE