Hazine ve Maliye Bakanlığı Uzman Personel Alımı yapıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı farklı kadrolarda görevlendirmek üzere uzman personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Uzman Personel Alımı yapıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere uzman personel alımı yapacağını ilan etti.

SEÇME SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınav tarihi itibarıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarından birinde (adaylık süresini tamamlamış olarak) çalışıyor olmak,

c) Kurumlarından aylıksız izinli veya geçici görevlendirilebilecek kadroyu haiz olmak,

d)- Hukuk Müşaviri pozisyonu için hukuk fakültesinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

- Bilgi Teknolojileri Yöneticisi pozisyonu için bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik ve/veya elektronik mühendisliği, matematik ve istatistik bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan veya son 5 yıldır bilgi teknolojileri alanında çalışmış olduğunu belgeleyecek diğer mühendislik fakültelerinden mezun olmak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) İngilizce dilinden son 5 yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Birimimizin internet adresinden (//www.cfcu.gov.tr) temin edilecek İş Talep Formu ve aşağıda sayılan belgeler, elden veya posta yoluyla Birimimizin aşağıda bulunan adresine, en geç 22.02.2019 tarihi mesai saati sonuna kadar ulaştırılmak suretiyle başvuru yapılabilecektir.

İş Talep Formunda, "geçici görevli olarak" veya kurumundan aylıksız izinli sayılarak Birimimizle "hizmet sözleşmesi imzalamak suretiyle" çalışma seçeneklerinden birinin işaretlenmesi zorunludur.

Adres: Merkezi Finans ve İhale Birimi

T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı Kampüsü E Blok İnönü Bulvarı No:36 (06510) Emek/Ankara

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların, Birimimizin internet adresinden (//www.cfcu.gov.tr) temin ederek dolduracakları "İş Talep Formu" ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını veya tasdikli örneklerini ibraz etmeleri gerekmektedir:

a) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Sonuç Belgesi veya buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan belge,

b) Yüksek öğrenim diploması veya çıkış belgesi,

c) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

d) Nüfus Cüzdanı,

e) A4 boyutunu geçmeyecek kendi el yazısı ile hazırlanmış Türkçe özgeçmiş.

Bu belgelerin fotokopileri, asıllarıyla birlikte ibraz edilmeleri durumunda, Birim tarafından tasdik edilebilir.

ilan detayları için tıklayın
Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2019, 08:17
YORUM EKLE