İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü büro personeli alımı yapacak

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü büro personeli alımı yapacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, devlet personel başkanlığı adresinden yaptığı duyuru kapsamında büro personeli kadrosu için sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Bir çok bölgeden toplamda 40 büro personeli alımı gerçekleştirecek olup, hangi bölgelerden alım gerçekleştirecek işte detaylar...

GÖÇ İDARESİ BÜRO PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

Adaylar 657 sayılı devlet memurları kanununda yer alan 48. maddenin A bendinde yer alan şartları taşıyor olması istenmektedir. Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, ilanda belirtilmiş cezalardan hüküm giymemiş olmak, askerlik ile ilgisinin olmaması, 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1984 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar), 2018 senesinde ÖSYM tarafından yapılan KPSSP3 girmiş olmak, Adaylar ancak bir pozisyon unvanın sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

GÖÇ İDARESİ İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Sözleşmeli büro personel alımı başvuruları internet ortamında yayınlanan iş talep formu ile gerçekleştirilecek olup, adayların şahsen veya posta yolu ile yapacağı iş başvuruları kabul edilmeyecektir. Kurum ilanına başvuru sağlamak isteyen adaylar resmi site olan www.icisleri.gov.tr adresinde bulunan başvuru adresi üzerinden 7 kasım 2019 ile 15 kasım 2019 tarihleri içerisinde başvuru işlemlerini internet ortamında gerçekleştirebileceklerdir.Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının
bulunması zorunludur.

İlan tam metni için tıklayın

GÖÇ İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

Türkiye, çatışmaların ve sürdürülemezliğin hüküm sürdüğü, doğu ve batıdaki bazı Orta Doğu ve Asya ülkeleri ile batıda yüksek refah ve insan hakları standartlarına sahip Euroepan Vilayetleri arasında bir köprüdür. Türkiye, özellikle komşu ülkelerdeki çatışmalar, siyasi ve ekonomik dengesizlikler, dağlık ve kontrol edilmesi zor deniz kenarları, coğrafi yapı gibi nedenlerden dolayı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Orta Doğu’daki çatışmalar gibi nedenlerle gitmeyi hedefleyen göçmenler için bir geçiş noktasıdır. Ege ve Akdeniz Maliyeti yasa dışı transit geçiş için uygundur. Türkiye, özellikle son zamanlarda artan ekonomik ve bölgesel gücü nedeniyle, düzenli ve düzensiz göç için cazibe merkezi haline gelmiştir. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, göç, Türkiye'nin ekonomik, sosyo-kültürel ve demografik yapısını derinden etkiliyor,

Coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle ülkemiz, kitlesel sığınma hareketleri ve ev sahibi milyonlarca göçmeni içeren geniş anlamda göç hareketlerinin son durağı olmuştur. Türkiye'ye tarihsel göç hareketleri kronolojik olarak aşağıda özetlenmiştir:
 
Cumhuriyet Öncesi Dönem
 
Bilim adamları, Osmanlı Devletinde, ülkesine gelenlerin din ve ırklarına bakılmaksızın karşılandığını ifade eder. Söz konusu çağda kitlesel ve bireysel iltica hareketlerine ana örnekler şunlardır:

- 1492'de, binlerce Yahudi, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına İspanya'dan tekneyle getirildi.
- Thököly İsyan in1672 sonra İbrahim Müteferrika, yangınla mücadele baskı ve Katkı Ödön Seçenyi (Seçenyi Paşa), öncü öncü, Osmanlı'da sığınma bulundu ve 1699 yılında Macaristan Thököly İmre Kral ve eşi, Osmanlı'da sığınma bulundu
- 1709'da İsveç Kralı Charles, yaklaşık 2 bin kişiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nda iltica etti,
- 1718King Macaristan Passarowitz Antlaşması'ndan sonra II. Rakoczy Ferenc, Osmanlı İmparatorluğu'nda iltica etti,
- 1830'daki Polonya Devrimi'nden Prince Adam Czartorski, 1841'de Osmanlı İmparatorluğu'nda iltica etti,
- Prens Lajos Kossuth ve 1848 Macaristan'ı kaybeden yaklaşık 3 bin kişi, Özgürlük savaşı Osmanlı Devleti'ne geldi 1849’da
- Farklı istatistiksel verilere rağmen, Rus Ordusundan kaçan yaklaşık 1.500.000 Kafkas Halkı 1856-1864 yıllarında Osmanlı Devleti'ne kabul edildi ve Balkanlara yerleşti ve Anadolu'ya çeşitli yerlere yerleştirildi.
- 1917'deki Bolşevik Devrimi'nden sonra Vrangel, yaklaşık 135 bin kişiyle Osmanlı İmparatorluğu'ndan korunmayı istedi.


 
2.2. Cumhuriyet Dönemi
 
Ülkemize toplu göç akımları cumhuriyet döneminde ve sonrasında devam etti. Bu hareketler için en somut örnekler şöyle özetlenebilir:

· 1922-1938: Yunanistan'dan 384 bin kişi geldi,
· 1923-1945: Balkanlardan 800 bin kişi geldi,
· 1933-1945: Almanya'dan 800 kişi geldi,
· 1988 : 51.542 kişi Irak'tan geldi,
· 1989: 345 bin kişi Bulgaristan'dan geldi,
· 1991: 467.489 kişi I. Körfez Savaşı'ndan sonra Irak'tan geldi,
· 1992-1998: 20 bin kişi Bosna'dan geldi,
· 1999: 17.746 kişi olaylardan sonra Kosova'dan geldi ,
· 2001: Makedonya’dan 10.500 kişi geldi,
· Nisan 2011- Eylül 2013 tarihleri ​​arasında: Türkiye’deki karışıklık nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye yaklaşık 500 bin kişi geldi.
 
Kısacası, Türkiye, 1922'den bu yana 2,5 milyondan fazla insanı ağırladı ve bu da çalışmaya ya da çalışmaya gelmeye yabancıları içermiyor. Çalışma, çalışma ve diğer amaçlarla Türkiye'ye gelen yabancıların sayısı göz önüne alındığında, 13 yılda toplam 2.442.159 yabancıya oturma izni verilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2019, 08:49
YORUM EKLE
YORUMLAR
Turan aydin
Turan aydin - 8 ay Önce

Us ariyom