Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı Açıktan Devlet Memuru Alıyor

2018 yılında düzenlenen KPSS puanına göre memur alımı yapılacaktır. Adayların istenilen şartları taşıdığı taktirde 31 ocak 2019 tarihine kadar

Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı Açıktan Devlet Memuru Alıyor
2018 yılında düzenlenen KPSS puanına göre memur alımı yapılacaktır. Adayların istenilen şartları taşıdığı taktirde 31 ocak 2019 tarihine kadar ilanda açıklanmış biçimde başvurularını gerçekleştirmeleri istenmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Türk Vatandaşı olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018 KPSS) girmiş olmak ve internette yayımlanan başvuru kılavuzunda unvanların karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen en az puanı almış olmak.

Müracaat tarihi (internetten yapılan ön başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde çalışıyor olmamak.

Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.

Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak.

İlan detayları için tıklayın
Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2019, 22:09
YORUM EKLE