Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alımı İlanı

Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı 28 Aralık 2018 tarihinde verdiği ilan ile açıktan memur alımı yapacağını duyurdu.

Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alımı İlanı

Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı toplamda 1 kişilik açıktan devlet memuru alımı gerçekleştirecektir. Adaylar başvuru işlemlerini 28 aralık ile 13 ocak tarihleri arasında yapabilecektir.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA AÇIKTAN DEVLET MEMURU ALINACAKTIR

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında istihdam edilmek üzere (1) unvanda (1) olmak üzere açıktan devlet memuru alınacaktır. Başvurular, 28 Aralık 2018 - 13 Ocak 2019 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, alım yapılacak devlet memuru branşları, alım şartları ve diğer detaylar www.iandarma.gov.tr www.isqa.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı devlet memuru temini duyurusunda belirtilmiştir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türk Vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

c. 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018 KPSS) girmiş olmak ve internette yayımlanan başvuru kılavuzunda unvanların karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen en az puanı almış olmak.

ç. Müracaat tarihi (internetten yapılan ön başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

d. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

f. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde çalışıyor olmamak.

g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

ğ. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.

h. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak.

ı. Başvuru kılavuzunda belirtilen kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

2. BAŞVURU YERİ. ZAMANI VE SEKLİ:

Açıktan Devlet Memuru Teminine başvurular, 28 Aralık 2018 - 13 Ocak 2019 tarihleri arasında www.jandarma.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

Başvuru kılavuzu www.jandarma.gov.tr www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr (Devlet Personel Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.

3. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı

Personel Temin Merkez Komutanlığı

Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL : (0312) 464 4836

Faks: (0312) 464 4848

www.iandarma.gov.tr,www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2018, 16:27
YORUM EKLE