Kamu kurumu güvenlik görevlisi alımı yapacak

Türkiye İş Kurumu tarafından İ.Ü.C güvenlik görevlisi alımı yapacağını ilan etti. Kurum bünyesinde güvenlik görevlisi olarak görev almak isteyen adaylar haberimizden ilan bilgilerini inceleyerek İŞKUR üzerinden iş başvuru işlemlerine geçebilirler.

Kamu kurumu güvenlik görevlisi alımı yapacak

Kurumda güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar en az 3 senelik özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması gerekmekte olup ve 35 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. İ.Ü.C'de güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) üzerinde verilen ilana ulaşarak üye girişi aşamasından sonra iş başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

İlan şartları nedir?

1-Türk vatandaşı olma,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

 İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

3- Türk Ceza Kanunun 53. madesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

5- Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,

7. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında red edilecektir.

8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe madde 16 'ya göre '' Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri ; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.'' denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak,

9- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

Kura bilgileri nedir?

1.Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 23/07/2019  günü (//istanbulc.edu.tr ile //personel.istanbulc.edu.trinternet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır.

Güvenlik görevlisi alım ilanına iş başvuru aşaması için Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) üzerinden verilen güvenlik ilanına ulaşabilir ve ilan detaylarını inceleyebilir daha sonrasında İŞKUR üzerinde ilana başvuruda bulunabilirsiniz. Güvenlik görevlisi alımları il geneli yapılacağı belirtilmiştir.

İlan detayları için tıklayın

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 06:17
YORUM EKLE