Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Alımı 2019

Kara Kuvvetleri Komutanlığı toplamda 10 personel alımı yapacağını ilan etti. Farklı kadrolarda alım yapılacak olup bazı detaylar haberimizde yer alm

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Alımı 2019
Kara Kuvvetleri Komutanlığı toplamda 10 personel alımı yapacağını ilan etti. Farklı kadrolarda alım yapılacak olup bazı detaylar haberimizde yer almaktadır.

Hukuk Uzmanı: Hukuk lisans programından mezun olmak.

Mühendis: Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği,
Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği,
Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar  Donanımı ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak. Farklı alanlar da mühendis alımı vardır.

Teknisyen: Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve
İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak

Başvuru Koşulları

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak;

(a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

(b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

(c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

(d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)

(e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

(f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışıyor olmamak, (4B kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışanlar hariç)

Adaylar başvurularını 28 aralık 2018 ile 15 Şubat 2019 tarihleri içerisinde gerçekleştirmeleri istenmektedir.

İlan detayları için tıklayın
Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2019, 00:47
YORUM EKLE