KPSS şartı ile şoför ve büro personeli alımı yapılacak

Kamu kurumu bünyesinde bulunan boş kadroları doldurmak üzere 169 şoför ve 247 büro personeli alımı yapılacağını açıkladı.

KPSS şartı ile şoför ve büro personeli alımı yapılacak

Ceza ve tevkifevleri bünyesinde istihdam sağlamak üzere şoför kadrosu ve büro personeli kadrosu için personel alımı yapacağını açıkladı. Kurum bünyesine katılmak isteyen adaylar genel şartları ve özel şartları taşıyor olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşıyan adaylar 1 ile 16 temmuz 2019 tarihleri içerisinde kurumun iş ilanına başvuruda bulunabileceklerdir.

Alım yapılacak sayı ve kadrolar nedir?

-169 şoför, 

-247 büro personeli, 

Başvuru için genel şartlar nedir?

Adaylar Adalet Bakanlığı personel alımı ilanına iş başvurusu yapabilmek için genel şartları taşıyor olması gerekmektedir. Bu kapsamda adayların Türkiye vatandaşı olması, kamu haklarından yoksun olmaması, yapılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, askerlik ile ilgisinin olmaması gerekmektedir. ( askerlik ile ilgili tam bilgi ilan tam metninde yer alıyor ) ayrıca kamu personeli seçme sınavı ( KPSS )'den 70 puan almış olmak aranan şartlar arasında yer almaktadır.

Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) pozisyonlarına başvurabilmek için; a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografı dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.) Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir. 

Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına başvurabilmek için; En az lise veya dengi okul mezunu olmak, E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

Başvuru tarihi nedir?

Şoför ve büro personeli kadroları için başvuru işlemleri 01 Temmuz 2019 ile 16 Temmuz 2019 tarihleri içerisinde gerçekleştirilecektir.

Ceza ve tevkifevleri personel alımı ilanı için tıklayın
 

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2019, 16:03
YORUM EKLE