MSÜ, Orman Genel Müdürlüğü ve MSB Personel Alımı Yapacak!

3 kuruma personel alımı yapılacak

MSÜ, Orman Genel Müdürlüğü ve MSB Personel Alımı Yapacak!
3 kamu kurumu personel alımı yapacak! Orman Genel Müdürlüğü, MSB ve Milli Savunma Üniversitesi Personel Alımı yapacağını bildirdi. Adaylar başvuruda bulunmak için haberimizden gerekli bilgileri alabilirler.

ALINACAK KADROLAR

- Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza memuru,

- Milli savunma üniversitesi hademe ve hizmetli,

- Milli savunma bakanlığı kadroları için ilan tam metnine giderek inceleyiniz çok farklı kadrolarda alım yapacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

MSÜ Hademe ve hizmetli için; Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

Milli savunma bakanlığı için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmak; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak,Kamu haklarından mahrum bulunmamak,Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. Milli savunma üniversite ile genel şartlar aynıdır.

Orman genel müdürlüğü için; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak, (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.), 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP93) en az 70 puan almış olmak, Yükseköğrenim kuramlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden mezun olmak,

Başvuru tarihleri için verilmiş ilan sayfalarına giderek incelemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ogm ilanı için tıklayın

Msb ilanı için tıklayın ( milli savunma üniversitesi ilanı bu kılavuzda yer almaktadır. )
Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2019, 13:55
YORUM EKLE