O kurum memur alımı yapacak

O kurum memur alımı yapacak

En az lise mezunu olma kaydı ile Yüksek seçim kurulu ( YSK ) devlet personel başkanlığı adresinden verdiği ilan ile toplamda 255 memur alımı yapacağını açıkladı. YSK Memur alımları tek bir kadro için değil bir çok farklı kadro için yapılacak olup, genel ve kadro şartlarını taşıyan adayların memur alımı ilanına başvuru yapabileceği bildirildi.

Ysk tarafından merkez ve  taşra teşkilatında görevlendirmek üzere toplamda 225 açıktan personel alımı yapılacağı bildirildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yüksek Seçim Kurulu YSK şoför alımı için 657 sayılı kanunda yer alan 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak, kurum tarafından gerçekleştirilecek olan güvenlik soruşturmasından olumlu geçmenin yanı sıra arşiv araştırmasından da olumlu geçmesi açıklandı. 2018 senesinde ÖSYM tarafından düzenlenen kamu personeli seçme sınavı KPSS'ye girmiş olmak ve  en az 70 puan almış olmak genel şartlar arasında yer almaktadır.

YSK 255 PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

Yüksek Seçim Kurulu YSK 255 memur alımı için 14 ekim 2019 ile 21 ekim 2019 tarihleri içerisinde şoför alımı ilanına başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru işlemleri ise Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın resmi internet sitesi olan www.ysk.gov.tr adresinde bulunan iş başvuru formunu online olarak doldurarak doldurması ile yapılacaktır. Adaylar iş başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgiler ile doldurarak verilen tarihler içerisinde göndermeleri gerekmektedir. Posta yolu veya diğer yollar ile yapılacak şoför iş başvurusu kabul edilmeyecektir.

Alım yapılacak bölgelerin tamamı ve ilanın tam metni için tıklayın

YSK nedir?

Yüksek Seçim Kurulu

Seçimler ve referandum, yargı yönetiminin idare ve gözetiminde eşit, gizli, evrensel doğrudan oy hakkı, oyların açık sayımı ve tasnifi ile yapılır.

Anayasa'nın 79. maddesi ile Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin sırasını dürüstlükle yönetmek, gerekli tüm işlemleri yapmak veya yapmak, tüm seçim şikayetlerini ve itirazlarını incelemek ve beş sonuncuya kadar seçimler yapmak üzere seçimlerin sonuna kadar görevlendirilir. bu tür şikayetler üzerine kararlar ve TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını ve cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etmek.

"Mevzuat Bölümünde" yer alan ve seçimlerin idare ve denetimini yapan Yüksek Seçim Konseyi, yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerden altısı, Yargıtay genel konseyleri ve gizli oy sandığı bulunan tam üyelerin çoğunluğuyla üyeler arasından beşi Danıştay'dan seçilir. Bu üyeler gizli oy sandıklarında çoğunluğu olan bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

Ayrıca, son genel seçimlerde en yüksek dört oylama oranına sahip siyasi partiler ve TBMM'de grupları bulunan siyasi partiler, siyasi parti liderlerinin rızası olması şartıyla Konsey'de bir asıl ve bir yedek temsilci atayabilirler. Bu temsilciler, Konseyin tüm toplantılarına ve tartışmalarına katılır ancak oy kullanmalarına izin verilmez. 02/04 / 2011'den bu yana, siyasi parti temsilcileri Konsey faaliyetlerine katılmıştır (2016 itibariyle, AKP, CHP, MHP, HDP'nin siyasi parti temsilcileri vardır).

Görüldüğü üzere, Yüksek Seçim Kurulu, idari ve seçim yargı yetkisi ile atanan ve kararlarına karşı başka hiçbir kuruma temyiz edilmesine izin verilmeyen bağımsız bir kuruldur.

Misyon

Hukukun üstünlüğünü göz önünde bulundurarak, yargı denetim ve denetimi altında, seçimlerin başından sonuna kadar seçimlerin uygun bir şekilde yapılması için gerekli işlemleri yapmak için, insan haklarına saygı, saygı, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlık ilkelerini esas alın. seçim çalışmalarının izlenmesi ve denetlenmesi yönetiminin adil ve şeffaf bir şekilde üstlenilmesini sağlamak, ülke içinde veya dışındaki seçmenlerle ilgili güncel bilgilerin depolanmasını sağlamak ve seçimlerin sonuçlarını kamuya açık ve eksiksiz olarak duyurmak için gerekli düzenlemeleri yapmak.

Vizyon

Seçimlerin adil, şeffaf, güvenilir, özgür ve eşit şartlarda yapılmasını sağlamak.

Ilan365.net

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2019, 13:45
YORUM EKLE