Sağlık Bakanlığı Güvenlik Görevlisi Alımı

Taşra teşkilatında istihdam edilmek için güvenlik görevlisi alımı yapılacağı kadro detaylarında bildirildi. Adayların en az ortaöğretim mezunu ol

Sağlık Bakanlığı Güvenlik Görevlisi Alımı
Taşra teşkilatında istihdam edilmek için güvenlik görevlisi alımı yapılacağı kadro detaylarında bildirildi. Adayların en az ortaöğretim mezunu olması, en çok lisans mezunu olması istenmektedir.

Adayların özel güvenlik temel eğitimini başarı ile bitirmiş ve özel kimlik kartına sahip olması aranan şartlar arasında bulunmaktadır.

Adayların 31 aralık ile 4 ocak 2019 tarihleri içerisinde İŞKUR il müdürlüğüne veya hizmet merkezine bizzat giderek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. 36 yaşından gün almamış olmak.

4. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

5. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

7. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

8. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerde;

a) Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

b) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

İlan tam metni için tıklayın
Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2018, 23:03
YORUM EKLE