Senir Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı yapacak

Belediye en az kpss 60 ve P3 türü ile itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapacak. Adayların genel şartların yanı sıra özel şartları da taşıyor ol

Senir Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı yapacak

Belediye en az kpss 60 ve P3 türü ile itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapacak. Adayların genel şartların yanı sıra özel şartları da taşıyor olması gerekmekte olup 4 ile 8 mart tarihleri içerisinde işlemlerini yapabilirler.

2 Zabıta için; Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak. En az B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olması.

İtfaiye eri için; 1 kadro açılmış olup Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak. En az B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olması istenmektedir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş kadrolara atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a)Türk vatandaşı olmak.

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g)Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

Adaylar, belediyemizden iş talep formunu temin edip doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte 04/03/2019 dan 08/03/2019 günü saat 17.00'ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-12:00/13:00-17:00 arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

İlan tam metni için tıklayın

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 21:21
YORUM EKLE