Sivas Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı 2019! Başvuru Şartları

Sivas Belediyesi devlet memuru olarak itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapacak. Başvuru işlemleri 7 Ocak 2019'da başlayacaktır.

Sivas Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı 2019! Başvuru Şartları

Sivas Belediyesi toplamda 60 kişilik itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Başvuru işlemleri 07 Ocak 2019'da başlayıp, 11 Ocak 2019'da sona erecektir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1.1-Türk vatandaşı olmak.

1.2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

1.3-Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

1.4-Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

1.5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

1.6-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

1.7-Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

2.1-İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP93, KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP93, KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

2.2-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

2.3-657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme -aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla- erkeklerde en az , kadınlarda en az boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte İtfaiye Eri için ve Zabıta Memuru için 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

2.4- Zabıta Memuru kadrolarına atanacaklar için 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

2.5- İtfaiye Eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

2.6- İtfaiye Eri kadrolarına atanacaklar için İtfaiye Teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

İş Talep Formu Kurumumuz internet sitesinden temin edilecektir.(www.sivas.bel.tr)
Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM'nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
. 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır),

. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

. Adaylar www.sivas.bel.tr internet adresi üzerinden iş talep formunu temin edip doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere 07/01/2019'dan 11/01/2019 Cuma günü saat 17.00'ye kadar(mesai günlerinde saat 09:00-12:00/13:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabileceklerdir.

. Başvuru belgelerini Sivas Belediyesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Müracaat Masasına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2019, 22:44
YORUM EKLE