Tarım Orman Bakanlığı ve Nükleer Düzenleme Kurumu personel alımı yapacak

Tarım Orman Bakanlığı ve Nükleer Düzenleme Kurumu personel alımı yapacak.

Tarım Orman Bakanlığı ve Nükleer Düzenleme Kurumu personel alımı yapacak

Tarım Orman Bakanlığı ve Nükleer Düzenleme Kurumu farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı detayları nedir?

657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilmiş olan 48. maddede bulunan genel ve özel şartları taşıyor olmak, memur alımının son başvuru tarihi itibari ile 36 yaşından gün almamış olmak, 2018 yılında ölçme seçme ve yerleştirme kurumu tarafından düzenlenmiş olna KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, Bakanlığı 2 bin 700 memur alımı ilanında belirtilmiş olan bölümlerden mezun olmak, ilanda verilmiş nitelikleri taşımayan ve belgelemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup gerçeğe aykırı belge verenler tespit edildiğinde ise sözleşmeleri fesh edilecek ve kurum tarafından yasal işlem başlatılacağı açıklanmıştır.

Başvuru işlemleri nasıl yapılacak?

Tarım ve orman bakanlığı 2 bin 700 orman ve muhafaza memuru alımı ilanından yararlanmak isteyen adaylar 24 Eylül 2019 ile 7 ekim 2019 tarihleri içerisinde www.isealim.ogm.gov.tr adresinde yer alan sistemden e-devlet şifrelerini kullanarak iş başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Adaylar başvuru işlemlerini 7 ekim 2019 saat 23:59'a kadar gerçekleştirebileceklerdir. Bakanlık tarafından belirtilmiş sürenin kesinlikle uzatılmayacağı ve dilekçe, posta, şahsen veya diğer yollar ile yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği beliritlmiştir.

2 bin 700 alım ilan metni için tıklayın

Nükleer Düzenleme Kurumu personel alımı detayları nedir?

Nükleer Düzenleme Kurumundan:

VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

GENEL AÇIKLAMALAR

Kurumumuz Merkez teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Nükleer Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel İdari Hizmetler sınıfından giriş sınavı ile 15 (on beş) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alınacaktır.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı sözlü sınav şeklinde 21-25 Ekim 2019 tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 192, Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavına başvuran adaylar bu duyuruda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

1- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (lisans) P3 puan türünden asgari 80 (seksen) puan almış olmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona 2018 KPSS P3 puanıyla yerleştirilmemiş olmak.

İlan tam metni için tıklayın

YORUM EKLE