Temizlik Görevlisi Alımı ( Türkiye İstatistik Kurumu )

Türkiye İstatistik Kurumu en az lise ve dengi okul mezunu olma şartı ile toplamda 33 temizlik görevlisini bünyesine dahil edeceğini ilan etti.

Temizlik Görevlisi Alımı ( Türkiye İstatistik Kurumu )
Türkiye İstatistik Kurumu en az lise ve dengi okul mezunu olma şartı ile toplamda 33 temizlik görevlisini bünyesine dahil edeceğini ilan etti.

GENEL ŞARTLAR
a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve
Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya
İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı
kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar,
anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm
olmamak,
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık
veya malullük aylığı almamış olmak.
şartları aranır.İlan detayları için TIKLAYIN
Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2019, 00:13
YORUM EKLE