TİKA Uzman Yardımcısı Alacak

Uzun süredir ilan yayınlamayan TİKA yeni verdiği ilan ile uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

TİKA Uzman Yardımcısı Alacak
Uzun süredir ilan yayınlamayan TİKA yeni verdiği ilan ile uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu.

GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır:

1) 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin yukarıda belirtilen öğrenim dallarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) 01/01/2019 tarihi itibari ile 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

4) Son başvuru tarihi itibari ile ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS):

a) Birinci grupta yer alanlar için aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden en az 75 puan almış olmak,

b) İkinci grupta yer alanlar için KPSS P-4 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

c) Üçüncü ve Dördüncü grupta yer alanlar için KPSS P-3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

5) 2017-2018 yılına ait Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından (YDS) ve giriş sınavının son başvuru tarihi itibari ile sonucu açıklanmış 2019 yılı Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca veya Rusça dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. Bu şartları taşımayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

1) TİKA Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 21 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2019 günü mesai saati bitimine (saat 18.00) kadar yapılabilecektir.

2) Başvurular, elektronik ortamda doğrudan https://sinav.tika.gov.tr web adresinden istenen belgelerin eksiksiz olarak doldurulması ve istenen belgelerin başvuru tarihi bitimine kadar TİKA Başkanlığı (Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

3) Başvuru için istenen belgeler:

a) Açık ve eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu

b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),

c) KPSS sonuç belgesi aslı veya bilgisayar çıktısı,

d) YDS sonuç belgesi veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği

e) El yazısıyla doldurulacak özgeçmiş,

f) İki adet vesikalık fotoğraf,

g) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,

h) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,

i) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı,

4) Eksik belge ve/veya bilgi bulunan başvurular ile şartlara uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlan detayları için tıklayın
Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2018, 14:41
YORUM EKLE