TSE Bahçıvan Alımı yapacak

Farklı bölgelerde görevlendirmek üzere toplamda 5 kişilik alım yapacak olan kurum uzun süredir alım ilanı yayımlamıyordu. TSE 5 kişilik bahçıvan a

TSE Bahçıvan Alımı yapacak

Farklı bölgelerde görevlendirmek üzere toplamda 5 kişilik alım yapacak olan kurum uzun süredir alım ilanı yayımlamıyordu. TSE 5 kişilik bahçıvan alımı yapacağını bildirdi ve öğrenim durumu olarak Tarım/Ziraat Meslek Lisesi ve P94 puan türünden işlem yapılacağını bildirdi.

TSE alımlarını Konya, Adana, Ankara, Manisa, Kocaeli/Gebze bölgesinden gerçekleştirecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurular 22 - 31 Ocak 2019 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) www.tse.org.tr resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup "Başvuru linki" başvuru başlangıç tarihinde (22 Ocak 2019) tarihinde aktif olacaktır.

Başvuruda bulunabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir.

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1984 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4) Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

7) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

8) 07 Ekim 2018 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (2018- KPSS/Ortaöğretim) en az 60 KPSSP94 puanı almış olmak,

9) Başvurular il bazında yapılacak olup adaylar, tabloda yer alan kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

10) Adaylar, yerleştikleri illerde en az 5 (beş) yıl çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

11) Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibarıyla (31 Ocak 2019) sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Başvuru süresinin son günü itibarıyla mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ

1) Başvuru yapmak isteyen adaylar, 22 - 31 Ocak 2019 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Enstitünün resmi internet sitesi (//www.tse.org.tr) duyurular sayfasında yer alan elektronik ortamda başvuru formu ile özgeçmişlerini oluşturarak, fotoğraf ve mezuniyet belgeleri ile elektronik ortama aktararak başvurularını gerçekleştireceklerdir. Enstitünün başvuru süresini uzatma hakkı saklıdır. Elden yapılan veya posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan bilgileri için tıklayı
 

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2019, 14:54
YORUM EKLE