TYP ile farklı kamu kurumları personel alımı yapacak! TYP iş ilanları 2019

Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) toplum yararına program ( TYP ) kapsamında farklı kamu kurumları bünyesinde istihdam sağlamak üzere personel alımı yapacağını açıkladı. Hangi kurumu işçi alımı sağlayacak, ilan linkleri ve diğer bilgiler haberimizde verilmiştir. İşte TYP iş ilanları hakkında detayları...

TYP ile farklı kamu kurumları personel alımı yapacak! TYP iş ilanları 2019
Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) TYP kapsamında farklı kamu kurumları işçi alımı sağlayacak. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında yeni iş ilanları yayımlandı ve farklı kadrolarda görevlendirmek üzere istihdam sağlanacağı bildirildi.

Yayımlanan TYP işçi alım iş ilanlarına başvuru yapacak adaylardan talep edilen genel ve özel başvuru şartları talep edildi.

İlanlarda adaylardan talep edilen şartlara uygun olmamaları durumunda başvurularının geçersiz sayılacağı bildirildi ve bu nedenle başvuru yapacak adaylar ilan kılavuzu içinde yer alan şartlara dikkat etmek zorundadır.

TYP Kapsamında işçi alımı yapacak olan kurumlar nedir?

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282012

TUZLUCA KAYMAKAMLIĞI

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282013

İLÇE ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNCE TYP KAPSAMINDA ÇEVRE TEMİZLİĞ

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282108

IĞDIR GENÇLİK VE SPRO İL MÜDÜRLÜĞÜ

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282109

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282110

İL ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282111

KARAKOYUNLU ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282112

ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282113

IĞDIR ORGANİZE SANAYBÖLGESİ MÜTEŞEBBİS TEŞEKKÜL HEYE

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282114

IĞDIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282115

T.C. IĞDIR VALİLİĞİİL DEFTERDARLIĞIPERSONEL MÜDÜRLÜĞ

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282116

IĞDIR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypBasvuru.aspx?id=282117

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Noter kurası yöntemi,
Liste yöntemi,
Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

Kadınlar,
35 yaş üstü bireyler,
Engelliler,
Eski hükümlüler,
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

TYP’nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.
2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘’başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği’’ ve ‘’ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP’ye katılamayacağı’’ yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Asgari ücret (2.020,90 TL)
Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017’de, 01.01.2018’den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

TYP’DE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?

TYP’de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

KİMLER TYP’DEN YARARLANAMAZ?

İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.
Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.
Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.
Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.
Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.

TYP’DEN İKİNCİ KEZ YARARLANILABİLİR Mİ?

TYP’den programa başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en fazla 9 ay süreyle yararlanma imkânı bulunmaktadır. Ancak, 9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir programdan faydalanılabilmektedir.
Bir katılımcı 27.09.2017 tarihinden itibaren TYP’den en fazla 24 ay yararlanabilir.

TYP’DE İZİN SÜRESİ VE DEVAMSIZLIK HAKKI NE KADARDIR?

Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur.
Ancak katılımcılar, yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ve yükleniciden onay almak şartıyla TYP süresince 14 gün ücretsiz izin kullanabilmektedirler.Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez.

YÜKLENİCİ SORUMLULUKLARI

Katılım şartları ve diğer tüm şartlara ilişkin bilgi ve belge kontrolünden yüklenicinin sorumlu olduğuna ve yüklenicinin bu sorumluluğunu yerine getirmemesinden dolayı oluşabilecek her türlü fazla veya yersiz ödemenin yükleniciden yasal faizi ile birlikte tahsil edileceğine dair hüküm getirilmiştir.
Yüklenicinin katılımcılar için vergi ve sosyal güvenliğe ilişkin ödemeleri ilgili kurumlara yapmaması durumunda yükleniciye süreli ihtarda bulunulacağına, verilen süre içerisinde ilgili ödemelerin yapılmaması durumunda yüklenici kurum ile düzenlenen tüm TYP’lerin sonlandırılarak yüklenici ile otuz altı ay süreyle bu yönetmelik kapsamında kurs ve programlar düzenlenmeyeceğine ilişkin hüküm getirilmiştir.
TYP’lerde yüklenici kuruma yapılan ödemelerden yüklenici kurum gerekli ödemeleri yaptıktan sonra fazla tutar kalması halinde, söz konusu tutarın Kuruma iade edilmesi gerektiğine dair hüküm getirilmiştir

Kamu Personeli
Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2019, 21:28
YORUM EKLE