Uludere Belediyesi en az 60 kpss ile Zabıta Memuru Alımı Yapıyor

Uludere Belediyesi toplamda 2 zabıta memuru alımı yapacak olup alımlarını KPSS'ye göre gerçekleştirecektir.

Uludere Belediyesi en az 60 kpss ile Zabıta Memuru Alımı Yapıyor
Uludere Belediyesi en az 60 KPSS ile zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 2 kişilik zabıta alımı yapılacak olup gerekli bilgiler haberimizde verilmiştir.

BAŞVURANIN GENEL KOŞULLARI

Devlet memurlarının atanması için başvuruda bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) Paragrafında belirtilen genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından yoksun bırakılmamak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmesine rağmen; devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, bir yıl veya daha uzun süre kasıtlı bir suç, bir anayasa düzenine karşı işlenen suçlar ve bu düzenin iflasının işleyişi, ihaleye teklif verilmesi yaramazlık eyleminin performansı, malvarlığı suçlarının aklanması suçlarından suçlu veya kaçakçılığa çarptırılmaması.

Erkek adaylar için askerlik hizmetine göre; Askerlik hizmetine veya askerlik hizmetine veya askerlik hizmetine askerlik hizmeti vermemeye veya yedek bir sınıfa ertelenerek ya da yerine konulmamış olmak,

Sürekli olarak görevini yapmasını engelleyebilecek akıl hastalığı veya fiziksel engelli olmamak.

Açıklanan pozisyonlar için diğer başvuru koşullarını yerine getirin.

Güvenlik soruşturması sonucunda görevi yerine getirme konusunda herhangi bir rahatsızlık yoktur.

2. UYGULAMA ÖZEL KOŞULLARI:

a) Öğrencinin yeterliliği için okul mezunlarının yeterlilik şartlarını yerine getirebilmek için ve bu çalışma ile ilgili olarak KPSSP93 için 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek ve belirlenen minimum KPSS puanını almak.

b. Çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından, kararsızlık veya ahlaki sebeplerden dolayı uzaklaştırılmamak.

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) paragrafında belirtilen genel koşullara ve ayrıca, polis memurlarına başvurabilmek için Belediye Emniyet Müdürlüğü Yönetmeliği'nin 13 / A maddesinde belirtilen özel koşullara uygun olarak; çıplak karnı ve çıplak ayakları olan kadınlarda en az 1,67 metre ve dişilerde en az 1,60 metre olan aç karnına tartma ve ölçüm. yerine getirilmemiş Boy ve ağırlık tespiti belediyemiz tarafından yapılacaktır.

3. BAŞVURUDA ADAYLARDAN GEREKEN BELGELER:

Uygulama sırasında;

İş Talep Formu (Web sitemiz veya Belediyenin internet adresi (//www.uludere.bel.tr/) sağlanacaktır.)

Kimlik kartı veya kimlik kartı fotokopisi, (1 adet)

Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Orjinal nüshalar belediyemizce onaylanabilir.)

Yabancı Uyruklu Mezunlar İçin Eşdeğerlik Belgesinin aslı veya noter onaylı kopyası, (Aslına uygun kopyalar belediyemizce onaylanabilir.)

ÖSYM sitesinden KPSS sonuç belgesinin çıktısı

Erkek adaylar için askerlik dışı hizmet beyanı,

Görevini sürekli yapmak için hiçbir engel bulunmadığına dair beyan,

2 Fotoğraf (1 numara oluşturulacak)

Giriş sınavına katılmak isteyenler, talep edilen belgelerin ibraz edilmesi koşuluyla asıl belgelerle belgelendirilebilir.

4. UYGULAMA YERİ, TARİHİ, FORMU VE ZAMANI:

Sözlü sınavda yer almak için;

Yukarıda belirtilen başvurulara 25.12.2018 - 22.01.2019 tarihleri ​​arasında Salı günü 17.00'de (çalışma saatleri 09: 00-17: 00) başvurabilirler.

Başvuru belgeleri Uludere Belediyesi'nin yazı bürosuna sunulacaktır.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer formlarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi, belge veya niteliksiz başvurular belediyemizce dikkate alınmayacaktır.

Yükseklik ve Ağırlık ölçümleri uygulama sırasında yapılacaktır.

5. UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

T. C. Adaylar, ÖSYM kayıtlarının kimlik numarası ile uygunluğunu kontrol ederek KPSS puanlarına göre listelenecek ve en yüksek puanlı aday ile başlamak için sözlü sınavda beş (5) kez ara verilir.

Sınava çağrılacak son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaklar.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınavın yapıldığı zaman ve yeri 25.01.2019 tarihinde belediyemizin web sayfasında ve ilan panosunda ilan edilecektir.

Başvurusu kabul edilen ve sınava çağrılan adaylar, belediyemiz tarafından düzenlenen ve adayların kimlik bilgilerinin, sınavın yapıldığı yer ve tarihin tutulduğu Sınav Yeri Belgesi yerine gönderilecektir. Bu belge sınavın girişinde sunulacaktır.

Sınava katılma hakkı bulunmayan adaylar bilgilendirilmeyecektir.

İlan tam metni için TIKLAYIN
Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2018, 21:08
YORUM EKLE