Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ( YÖK ) Naklen Kariyer Meslek Mensubu Alımı yapacağını açıkladı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ( YÖK ) naklen kariyer meslek mensubu alımı yapacağını ilgili kanallar üzerinden duyurdu. Başvuru şartları ve tarihi haberimizde yer almaktadır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ( YÖK ) Naklen Kariyer Meslek Mensubu Alımı yapacağını açıkladı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 31 Ekim 2019 tarihinden yayınlanan ilan doğrultusunda naklen kariyer meslek mensubu istihdam edileceği bilgisi verilmiştir. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı belirtilen şartları yerine getiren adayların istenilen evraklar ile birlikte 31 Ekim 2019 ile 15 Kasım 2019 tarihleri içerisinde başvuruları kabul edeceğini bildirmiştir.

En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve belirli süreli meslek içi eğitim ve özel bir yeterlik sınavı sonucunda atanmış olmaları kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "A-Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan unvanlara ilişkin kurumların merkez teşkilatlarına ait kadrolarda bulunanlar arasından Yükseköğretim Kurulu Uzmanı kadrolarına naklen atama yapılacaktır.

Başvuru yapmak isteyenlerin hazırlayacakları dilekçeye; fotoğraflı ve iletişim bilgileri yazılı özgeçmiş, hizmet belgesi ve varsa yabancı dil belgesini ekleyerek 31 Ekim- 15 Kasım 2019 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığına (Üniversiteler Mah. 1600 Cad. No:10 06800 Bilkent-Çankaya/ANKARA) başvurması gerekmektedir. Başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İletişim:

Yasemin ALICI 298 75 68-70-71

İLAN365

YORUM EKLE