DSİ 2019 Yılı Sondör, Kuyucu, Galerici ve Tünelciler için Yeterlik Belgesi Sınavları Duyurusu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltısular

DSİ 2019 Yılı Sondör, Kuyucu, Galerici ve Tünelciler için Yeterlik Belgesi Sınavları Duyurusu
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltısuları Tüzüğü’ nün 9. maddesi ve Yeraltısuları Teknik Yönetmeliğinin 2 maddesi gereğince yeraltısuyundan içme, kullanma, sulama ve diğer maksatlar için inşa edilecek Su Sondaj kuyusu, galeri- tünel, keson kuyu, drenaj ve kehrizlerde çalışacaklar için 2019 yılında aşağıda belirtilen dallarda;

1- I.Sınıf Rotari Sondörlüğü
2- I. Sınıf Darbeli Sondörlüğü
3- I.Sınıf Galeri-Tünelci,Kuyucu
4- II.Sınıf Rotari Sondörlüğü
5- II. Sınıf Darbeli Sondörlüğü
6- II.Sınıf Galeri-Tünelci,Kuyucu
7- Hafif Araç Sondörlüğü Yeterlik Belgesi Sınavları yapılacaktır.

Sınavlar iki ilde yapılacak olup 1. sınava giremeyen veya ilk sınavda başarısız olanlar 2.sınav yerinde sınava katılabileceklerdir. Sınavlar sözlü ve yazılı olmak üzere 2 aşamada gerçekleşecektir.

Sınav Yeri ve Saati:
1. Sınav Yeri: DSİ 6. Bölge Müdürlüğü / ADANA Tesisleri
Yazılı Sınav Tarihi: 12 / Şubat / 2019
Sabah oturumu saat : 09:30
Öğleden sonra oturumu : 14:30
Sözlü Sınav Tarihi: 13 / Şubat / 2019 saat: 09:30
Son Başvuru Tarihi: 1 / Şubat / 2018
Yazılı ve Sözlü sınav Değerlendirme Tarihi: 14/ Şubat /2019
Sonuçların açıklanması: 15 / Şubat / 2019

2. Sınav Yeri: DSİ 7. Bölge Müdürlüğü / SAMSUN Tesisleri
Yazılı Sınav Tarihi: 12 / Mart /2019
Sabah oturumu saat : 09:30
Öğleden sonra oturumu : 14:30
Sözlü Sınav Tarihi: 13 / Mart / 2019 saat: 09:30
Son Başvuru Tarihi: 1 / Mart / 2019
Yazılı ve Sözlü sınav Değerlendirme Tarihi: 14 / Mart / 2019
Sonuçların açıklanması: 15 / Mart / 2019
Sınav saatinden 30 dakika önce sınav merkezinde kimliğiniz ile birlikte hazır bulununuz
Not: Son başvuru tarihinden sonraki müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

Sınava katılabilmek için gerekli şartlar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1- Türk vatandaşı olmak,
2- En az ilkokul mezunu olmak ( Onaylı diploma sureti )
3- Yeraltısuları işlerinde çalışabileceğine dair göz, kulak, burun ve bedensel sağlık
durumunu bildiren 2019 yılı içinde Sağlık ocağından veya yetkili hastaneden alınmış
sağlık raporu,
4- Birinci sınıf belge alacaklar için en az 7 yıl, ikinci sınıf belge alacaklar için ise en az 4 yıl,
belge almak istedikleri branşta bilfiil çalışmış olduğunu belirten, ilgili kurum veya
firmadan alınmış onaylı hizmet belgesi veya onaylı bonservis belgesi,
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
6- 4 adet vesikalık fotoğraf, (4x 6 Ölçüsünde Olacak)
7- DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı’na hitaben yazılmış; hangi
branşta sınava girmek istediğini, ikametgah adresini ve sabıka kaydı beyanını belirten
dilekçe.
Yazışma Adresi: DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS. Dairesi
Başkanlığı
Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No:16 Çankaya/ANKARA
Telefon : (0312) 454 43 69
Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2019, 17:25
YORUM EKLE