Devlet Su İşleri Sözleşmeli Personel Alımı Başladı! Başvuru Yapmak İçin Şartlar Neler?

headline

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu! Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, yayınladığı ilanda başvuru tarihlerini, başvuru şartlarını ve atama yapılacak illerin listesini açıkladı. İşte detaylar;

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, KPSS 70 puan ile sözleşmeli personel alımı yapacağını Resmi Gazete’de yayınladığı ilanla duyurdu. İlanda 12 avukat ataması yapılacağına yer verildi.

DSİ 2021 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

Deniz işleri Genel Müdürlüğü avukat alımı başvuru tarihi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak 24 Şubat’ta sonra erecek.

Başvurular için https://personelalimi.dsi.gov.tr/BasvuruGiris.aspx adresinden online başvuru yapılması gereklidir.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak.

Son müracaat tarihi itibarıyla Hukuk Fakültelerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk Programı (YÖKSİS Kayıt No:3309) bölümünden mezun olmak.

Son müracaat tarihi itibarıyla Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan “Kamu haklarından mahrum bulunmamak.” ve “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.” şartlarını haiz olmak.

Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

4/B SÖZLEŞMELİ “AVUKAT” POZİSYONU ALINACAK PERSONEL DAĞILIMI 

Erzurum 1

Şanlıurfa 1

Van 3

Sivas 1

Trabzon 1

Kastamonu 1

Kars 2

Artvin 1

 

Yorumlar kapalı.