Devlet kamu kurumlarında asgari ücretli bir şekilde çalışmakta olan vatandaşlarımıza Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan müjde geldi. Bundan böyle tüm devlet kamu kurumlarında çalışmakta olan vatandaşlarımıza kadro geliyor.

Devlet kamu kurumlarında asgari ücretli bir şekilde çalışmakta olan vatandaşlarımıza Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan müjde geldi. Bundan böyle tüm devlet kamu kurumlarında çalışmakta olan vatandaşlarımıza kadro geliyor. Kadrolar belirlenmiş olan meslek erbaplarına gelecek ve bu kişiler tamamı ile ‘Bakanlık Onayı’ ile kadro alabilecekler. Ek ders adı altında verilecek olan dersler ile beraber kadrolara yerleştirmeler başlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelen habere göre kadrolara yerleştirilecek olan kişilerin öncelikle ‘Ek Ders’ adı altında görecekleri derslerin tamamından geçmek zorunda bırakılacak. Ek derslerden başarılı olan kamuda asgari ücretli çalışan kişiler ilgili kadrolara yerleştirilirken başarısız olanlar 3 yıl sonra tekrar aynı derslere girerek kadroya geçiş için hak kazanabilecekler. İşte tüm ayrıntılar…Devlet kurumlarında çeşitli kadrolarda çalışmakta olan sözleşmeli personellerin tamamı asgari ücretten çalışmaktadır. Asgari ücretten çalışan vatandaşlarımızın ise kamu kurumlarında çalışmalarına rağmen herhangi bir kamu kurum hakkı yoktur. Bu nedenle çalıştıkları kurumlara tam zamanlı hizmet veremiyorlar. Özellikle öğretici adayı olarak çalışan kişilerin ek derslere girerken kadrolu çalışan niteliği değil sözleşmeli personel niteliğinde girmeleri hem Aile Bakanı’nı hem çalışanları rahatsız ediyor. Sadece çalıştıkları günler için ücret ödemesi alan eğitici vatandaşlarımızın ise herhangi bir hak kazanabilmesi adına öğretmen, sosyolog, sosyal araştırmacı, psikolog, hemşire, fizik tedavi uzmanı, çocuk eğiticisi ve büro memuru gibi benzeri unvana sahip meslek elemanları olarak görev yapıyorlar. Bu kişiler tamamı ile kadrosuz ve güvencesiz ayrıca sadece girdikleri dersler için ücret alıyorlar.TAM ZAMANLI MESAİ YAPIYORLAR ÜCRET İSE EK DERSE VERİLİYOR!

Emekliye yüzde 30 zam verileceği açıklandı! Emekliler bu habere bayram edecek! Emekliye yüzde 30 zam verileceği açıklandı! Emekliler bu habere bayram edecek!


Sadece çalıştıkları günler için ödeme alan usta öğreticiler, öğretmenler ve benzeri meslek gruplarından vatandaşlarımızın kadroya geçebilmeleri ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde ‘Bakanlık Onayı’ ile beraber ek ders adı altında tam zamanlı olarak görev yapmaları sağlanabilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında “Bakanlık Onayı” ile Ek Ders adı altında tam zamanlı olarak;
  • Usta öğretici

  • Öğretmen

  • Sosyolog,

  • Sosyal çalışmacı

  • Hemşire

  • Fizyoterapist

  • Çocuk eğiticisi, büro memuru vb. Unvana sahip meslek elemanları çalışmaktadır.Bu kişilerin tamamının izin hakkı yok, tayin hakkı yok, Milli Eğitim Bakanlığı’nın genelgesine göre iş alıyorlar ve sadece isim olarak ek dersli personel unvanı ile anılıyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının asıl işi olan sosyal inceleme, saha araştırması, raporlama, büro işlemleri vb. görevleri yerine getirmekte ve kadrolu meslektaşları ile aynı imza yetkisine sahip olmaktadırlar. Bakanlığın tüm birimlerinde ve kuruluşlarında bir fiil, yıl boyunca çalışmaktadırlar.AYNI İŞİ YAPMALARINA RAĞMEN STATÜLERİ YOKMilli Eğitim Bakanlığı’nın kadrolu öğretmenleri ile aynı işi yapmalarına rağmen herhangi bir statüye sahip değiller. Sosyal statüye sahip olmayan ek dersli personel unvanına sahip olan bu kişilerin hızlı bir şekilde kadroya alınabilmeleri sağlanacak.KADRO HAKKI VERİLECEK!Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda 2 bin 350 kişi ek dersli personel unvanı ile çalışıyor. Bu çalışanların tamamının bir an önce kadroya geçirilmeleri için hızlı bir çalışma yapılacak. Tam zamanlı çalışmalarına rağmen sadece ek dersler için ücret alan bu kişilerin hızlı bir şekilde kadroya geçebilmeleri sağlanacak. Bakanlık personeli olan bu vatandaşlarımızın artık asgari ücret üzerinden değil kadro üzerinden ücret alabilmeleri sağlanacak.