Kentsel dönüşüm, yasal altyapısı tamamlanmadan sürdürülüyor. Daha çok rant amaçlı kullanılan dönüşüm, ülkemize yarar mı sağlıyor yoksa zarar mı veriyor? Türkiye’de bulunan ve deprem riski taşıyan 7 milyon riskli yapı, belli etaplardan geçerek dönüşüme u

Gözden kaçırmayın

Maymun Çiçeği Virüsü Tehlikeli Olmaya Başladı! ABD Başkanı Biden da "Herkes endişelenmeli" Dedi... Maymun Çiçeği Virüsü Tehlikeli Olmaya Başladı! ABD Başkanı Biden da "Herkes endişelenmeli" Dedi...
Kentsel dönüşüm, yasal altyapısı tamamlanmadan sürdürülüyor. Daha çok rant amaçlı kullanılan dönüşüm, ülkemize yarar mı sağlıyor yoksa zarar mı veriyor?

Türkiye’de bulunan ve deprem riski taşıyan 7 milyon riskli yapı, belli etaplardan geçerek dönüşüme uğruyor. Buna rağmen yasal altyapısı tamamlanmamış olan Kentsel Dönüşüme tabi tutulan yenilemeler rant uğruna farklı bir yere doğru gidiyor.

Geleceğe dönük yaşam şartlarını karşılayacak konutlar üretmenin önümüzdeki 30 yıl içinde yeniden kentsel dönüşüm ihtiyacının yaşanmaması için zorunlu olduğunu vurgu yapan yetkililer, Avrupa Birliği'nin kabul ettiği yönetmelikle 2020 yılından itibaren tüm binalarda "sıfıra yakın enerjili bina" yapımının da zorunlu olacağını yeniden hatırlattı. Buna göre,

  • AB’de 2030 yılına kadar konutlarda emisyon salımının %30 oranında azaltılması hedefleniyor.


Temiz enerjili evler konusunun ülkemizde de gündeme alınmak zorunda olduğu belirtilirken 2 Mayıs 2017’den itibaren zorunlu olarak kullanılması gereken Yapı Enerji Kimlik Belgesi uygulaması da süreci destekliyor.

Konut satışlarının artırılması ve sektöre hız kazandırılması amacıyla konutta KDV indiriminin doğru şekilde düzenlendiğini ve uygulamanın etkilerinin kısa vadede karşılık bulduğunu belirten yetkililer, inşaat malzemelerinde KDV indiriminin kapsamının genişletilmesi gerektiğinin de altını çiziyor.

Yapı Anayasasının Hazırlığının Önemi

Türkiye inşaat malzemesi sanayicileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla yakın bir iş birliği içinde olurken, kurumlar arası diyalog yoluyla yapı yasası konusunda çalışmaların başlatıldığı da müjdeleniyor.

Ülkemizde henüz bir yapı yasası olmaması yönetmelikler arasında çelişen durumların yüz üstüne çıkmasına neden oluyor. Yangın Yönetmeliğiyle Isı Yönetmeliği arasındaki uyumsuzluklar yapı kalitesi üzerinde de olumsuz etki yapıyor. Su ve ses yalıtımı yönetmeliğinin olmaması evlerde yaşanan en büyük sorunlar arasında ilk sırada yer alıyor.

Tüm yönetmeliklerin tek çatı altında toplanması, Yapı Yasası oluşturulması ve denetim mekanizmasının işlemesi 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin de lehine olacak.