Kısa çalışma ödeneği haftalık çalışma süresinin azaltılması ya da tamamen kapatılması sonucu işine ara vermek zorunda kalan işçiler için gelir desteği sağlamaktadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid–19, ülkemizde de ekonomik açıdan zorluklar yaşatma

Kısa çalışma ödeneği haftalık çalışma süresinin azaltılması ya da tamamen kapatılması sonucu işine ara vermek zorunda kalan işçiler için gelir desteği sağlamaktadır.Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid–19, ülkemizde de ekonomik açıdan zorluklar yaşatmaya başladı. 20 yaş altı çocuklar ve gençler ( 18–20 yaş arası çalışmak zorunda kalanlar harici ) , 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi. Pek çok iş yeri ya süreli olarak kapatıldı, çalışanlar mesai sistemine geçiş yaptı ya da evden çalışma sistemine dâhil edildi. 20 ve 65 yaş arası kişiler ise, çalışma ve acil durumlar harici yasak dâhilinde değil.Kısa Çalışma ÖdeneğiZorlayıcı sebepler, sektörel kriz, ekonomik kriz ya da genel ekonomik kriz gibi nedenlerle, işyerindeki faaliyetlerin kısmen ya da tamamen veya işyerindeki haftalık çalışma saatlerinin geçici olarak 1/3 oranında azaltılması durumunda, 3 ayı geçmemek üzere, 4/A ile çalışan sigortalı işçilere çalışmadıkları süreler için yapılan gelir desteğidir.Kısa çalışma ödeneği kapsamında işçilerin genel sağlık sigortası ödenir ve kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılır. Sistemden yararlanılması için işveren tarafından İŞKUR müdürlüğüne başvurulur ve iş müfettişlerinin uygunluk raporunu vermesi gerekir.l İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin; İşverenin İŞKUR’a başvuru yapması sonucunda görevli iş müfettişlerinin uygunluk raporu vermesi.l İşçinin çalışma süresi ve prim şartını sağlaması ( Son 3 yıl içinde 450 gün prim ödenmesi ve son 60 gün hizmet akdine tabi olmak)l İş müfettişlerinin listesinde işçinin adının bulunması gereklidir. Kısa çalışma ödeneği başvurularını işverenler yapmaktadır. İşçilerin yaptığı başvurular geçersizdir. Başvuruyu alan iş müfettişleri, yeterli sebepler oluştuğuna emin olduğunda ödeneğin yapılmasını da yönetim kurulu ile karara bağlayabilir.l Ancak sel, deprem, pandemi, yangın ve heyelan gibi sebeplerde başvurularda yönetim kurulu kararı aranmaz. Kısa çalışma ödeneği ücretleri, işçinin aldığı brüt ücrete göre değişiklik gösteriyor.l 2.622 TL. ücret alan bir işçi 1.561 TL. kısa çalışma ücreti ödeneği alabilecek. Başvurular İŞKUR’un web sayfasından yapılacak.Covid–19 Kaynaklı Kısa Çalışma ÖdeneğiÇin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan Covid–19 yani Koronavirüs, hem dünya ekonomisine hem de Türk ekonomisine darbe vurdu. Dış etkilerden meydana gelen dönemsel nedenlerden dolayı, zorlayıcı sebepler kapsamında, işçilere kısa çalışma ödeneği adı altında destek sağlanmaya başlandı.Covid–19 kapsamında, kısa işsizlik ödeneği uygunluk tespitinin beklenmemesi ve başvuruların daha hızlı sonuçlanmasını sağlamak için torba teklif meclise sunuldu. Yani sadece işverenin beyanına göre ödeme yapılabilecek. Ancak işveren, hatalı belge ve bilgi verirse, işçiye fazla ve yersiz ödeme yapıldığından bu ücretler işverenden yasal faizi ile birlikte geri alınacak. Hali hazırda 1,3 milyon işçi için yapılan başvuruların da hızla sonuçlanması bekleniyor. İşverenin ücretsiz izin verdiği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere de günlük 39,24 TL. aylık olarak 1.177 TL. ödenecek. Gelir desteğinin yanında işçilere genel sağlık sigortası desteği de verilecek. Bu arada işçilerin 3 ay süreyle işten çıkartılması yasaklandı.Kısa Çalışma Ödeneğinden Yaralanacak Olanlar ya da Yararlanamayacaklar Kimlerdir?l Kısa çalışma ödeneğinden 4/A statüsünde çalışanlar yani işçi statüsündekiler yararlanmaktadır. Kısa çalışma ödenekleri, işçilerin her ay maaşlarından kesilen işsizlik sigortasından yapılıyor. Bağ-Kur sigortalıları, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyor çünkü onların maaşlarından yapılan bir işsizlik kesintisi yok. Bağ-Kur ödemesi yapan işverenin işçileri 4/A kapsamında olacağından, onlar için başvuru yapılabilir.l Gerekli şartları taşıyan ve primlerini ödeyen yabancı uyruklu çalışanlar, kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir.

PTT'den Emeklilere Ödeme! 100.000 TL'ye Kadar Anında Nakit Ödeme Verilecek! PTT'den Emeklilere Ödeme! 100.000 TL'ye Kadar Anında Nakit Ödeme Verilecek!


l Emekli olan kişi çalışmak durumunda kalırsa ve işvereni onun adına da kısa çalışma ödeneğine başvurduysa, bu başvuru reddedilir çünkü, emekli kişinin tekrar çalışması halinde maaşından işsizlik fonu kesintisi yapılmamaktadır. Yani kısa çalışma ödeneğinden, emekli çalışanlar yararlanamıyor.l İşveren, kısa çalışma ödeneğine başvurduğu zaman, işçi listesinde, emekli çalışanların isimlerini yazamaz. Ancak, emekli olmadan önce ödenen işsizlik sigortası primlerinden, daha önce ödenmeyen bir bakiyesi olması durumunda ödenek alınabilir.Ödeme Süresi ve MiktarıGünlük kısa çalışma ödeneği hesaplanırken, sigortalı çalışanın son 12 aydaki pirime esas kazançları baz alınarak hesaplanmaktadır. Bir günlük ortalama brüt hesaplanan kazancın yüzde 60’ı alınır. İşveren eğer isterse geri kalan yüzde 40’ı kendi tamamlayabilir.Ödemeler PTT Bank tarafından işçinin kendisine ve her ayın 5’inde ödemek kaydıyla yapılır. Eğer işveren kesinti zamanında tekrar faaliyetlerine başlamak isterse, bunu toplu iş sözleşmesini yaptığı sendikaya ve işçilerine 6 iş günü içinde bildirmek zorundadır. Kısa çalışma ödeneği geç bildirim yaptığında oluşan yersiz ödemeler de işverenden geri alınmaktadır.