Kızılay bünyesinde yer alan yatırım işletmelerinden elde ettiği gelirler ile yardım faaliyetlerine daha fazla kaynak oluşturulduğunu ve bu sayede daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşıldığını bildirdi.

Kızılay’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin tüm gelirlerinin, bağışçılar, uluslararası fon ve gelir getirici iştirakler tarafından sağlandığı açıklandı.

Erkekler futbolda 1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde en fazla küme düşen takım hangisidir? Erkekler futbolda 1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde en fazla küme düşen takım hangisidir?

Açıklamanın devamında Kızılay’ın küresel ölçekte proje, program ve etkinlikleri yürüttüğü bu sayede kamu maliyesinden herhangi bir destek almadığı vurgulandı. Asli faaliyetlerin ise sürekli ve düzenli finansal kaynak ile sürdürülebildiğinin aktarıldığı açıklamanın devamında ise “Kızılay dünyanın dört bir yanında yürüttüğü insani yardım çalışmalarının ekonomik dalgalanmalardan etkilenmemesi ve kesintiye uğramadan sürdürülmesi amacı ile düzenli bir finansal sistem oluşturmak amacındadır, bu doğrultuda yüzde yüz sermayesi Kızılay Derneği olan Kızılay Yatırım İşletmeleri oluşturuldu, bu işletmeler, Kızılay misyonu ile uyumlu, gelir getirecek kaynaklarını etkin şekilde yönetmekte ve çeşitlendirmedir, bu doğrultuda elde edilen gelirler ile yardım faaliyetlerine daha fazla kaynak oluşturmak ve elde ettiği gelirler ile daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak hedeflenir. İfadelerine yer verildi.

Yardım Amaçlı Kullanılıyor

Bu işletmelerden birisi olan son günlerin gündemi Kızılay Çadır-Tekstil’e ilişkin bilgi verilen açıklamada ise Kızılay Çadır-Tekstil’in Derneğin Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ‘barınmaya destek’ fonksiyonu için çadır depolarında çadır stoklarını her zaman aynı miktarda tutmaya çalıştığını, ülkemizde ve dünya genelinde çadır talep eden kurum ve kuruluşlar için ise üretim yapmakta olduğu aktarıldı.

Açıklamanın devamında BM Kuruluşları, AFAD, Bakanlıklar ve STK’lar için üretimlerin yapıldığının açıklandığı Çadır Tekstil İşletmesi, elde edilen tüm girdileri Kızılay Derneğine aktarmakta olduğunu ve bu girdilerin insani yardım çalışmalarında kullanıldığını açıkladı.

Açıklamanın devamında Kızılay Lojistik İşletmesinin ise afet ve insanı yardım, savaş durumlarında lojistik alanında uzmanlaşmış uluslararası insani yardım sektörünün en büyük firmalarından birisi olduğu bildirildi. Yine Kızılay Çadır Tekstil gibi Kızılay Lojistik İşletmesi’nin de gelirlerinin Kızılay Derneğine aktarıldığının belirtildiği açıklamada, Kızılay Lojistik işletmesi, gereken durumlarda Kızılay’a gıda maddelerini temin etmekle yükümlü olduğunu belirtti ayrıca BM, STK ve benzeri kurumlar için, hazır gıdalar, kuru gıdalar, hijyen malzemesi gibi ürünlerin üretim ve tedarik işlerini yaptığı ve tüm girdilerin Kızılay derneğine aktarıldığı belirtildi.

Kızılay bünyesinde birçok işletmenin bulunduğunu bunların Kızılay’ın ihtiyaçları doğrultusunda kurulduğunu ve elde edilen gelirlerin tamamının derneğe aktarıldığının vurgulandığı açıklama sonrası Kızılay’ın kan ve çadır sattığı iddialarının kesilip kesilmeyeceği merak konusu.