Lüleburgaz Belediyesi toplamda 10 itfaiye eri alımı yapacağını ilan etti. Adaylar ilanda belirtilen şartları taşıması halinde ilgili başvuru tarihleri içerisinde işlemlerini yapabilirler.

TAYLAN MAHMUT ÇORTA SİYASET SAHNESİNDE! TAYLAN MAHMUT ÇORTA SİYASET SAHNESİNDE!
Lüleburgaz Belediyesi toplamda 10 itfaiye eri alımı yapacağını ilan etti. Adaylar ilanda belirtilen şartları taşıması halinde ilgili başvuru tarihleri içerisinde işlemlerini yapabilirler.

Başvuru Şartları

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum olmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, kasıtlı bir suç için bir yıl veya daha fazla bir süre hapis cezasına veya afına maruz kalsalar bile, anayasa düzenine karşı işlenen suçlar ve bu emrin işleyişi İhale, idamın kötüye kullanılması, kara para aklama veya suçun varlıklarının kaçakçılığı.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) İlan edilen kadrolar için diğer başvuru şartlarını yerine getirmek.

g) Güvenlik soruşturması sonrasında göreve başlama konusunda sakıncasının olmaması.

Adaylar başvuru işlemlerini 4 ile 8 Şubat tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. İlan tam metni için tıklayın