10 Bin liralık vergi borcu için aylık 160 lira (yüzde 1. 6) faiz oranı uygulanıyor.

Fırat Ögeday müzik dünyasına adım attı Fırat Ögeday müzik dünyasına adım attı
10 Bin liralık vergi borcu için aylık 160 lira (yüzde 1.6) faiz oranı uygulanıyor. Geçmiş yıllara ait olan borçlarda, daha fazla gecikme zammı oranları da söz konusu. 5 Eylül 2018 yılından 30 Aralık 2019 yılına kadar aylık %2 ve %2.5'luk oranlar uygulanıyordu. Yeni çıkarılması beklenen Vergi paketiyle ilgili son günlerde önemli detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Peki maske cezaları da silinecek mi? Detaylar haberimizde sizlerle...

2002 yılında ise vadesinde ödenmeyen vergi borçlarına, aylık %1.6 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Meclis'te komisyonda kabul gören yasa teklifine göre, devlete bulunan borçlarını yapılandıran kişiler için bu faizler sıfırlanacak. Çok daha uygun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) oranları üstünden hesaplanılacak. Hesaplanan yeni borcun ödemesi üç sene içerisinde yayılabilecek.

Anapara Sıfırlanmıyor!

Her ne kadar birçok kişi bu borç yapılandırmasını 'vergi affı' olarak isimlendirse de, aslında devlete bulunan borcun anaparasını silme gibi bir durum söz konusu olmuyor. Anaparada bir azalma olmadan sadece faiz miktarı düşürülecek (Gecikme zammı sıfırlanarak) daha düşük oranlar ile Yİ-ÜFE (1Kasım 2016 yılından itibaren 0,35 sabit oran) göz önüne alınarak, borç ileri vadelere yayılarak taksitlendiriliyor. Eğer devlete bulunan borcun tamamı peşin ödenir ise, anapara hariç miktarın %90'ını da siliniyor.

İlk 2 taksit ödeme süresi içerisinde borcunun tamamını ödeyen borçlulara Yİ-ÜFE'de %50 oranında indirim uygulanıyor. Taksitle ödeme seçeneğini kullanan borçlular için taksit süresine göre farklılık gösteren katsayılar uygulanacak.

Yapılandırmada Maske Ayrıntısı

Yapılandırma: vergi borçları haricinde öğrenim ve katkı kredisi borçları, trafik cezaları, köprü otoyol geçiş ihlali cezaları, SGK primleri gibi devlete bulunan gecikmiş çok fazla sayıda borç türünü kapsamaktadır. Fakat maske takmama cezası kesilenlere ise herhangi bir kolaylık yapılmayacak. Koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında uygulanan para cezaları yapılandırma kapsamına dahil edilmiyor.

Yasa teklifine göre; yapılandırmadan faydalanmak isteyen kişiler 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih de dahil) ilgili idareye başvuru yapması, ilk taksitin 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödeme işleminin gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. (SGK'ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek miktarların ilk taksiti 28 Şubat 2021 tarihine kadar ödenebilir) Diğer taksitler de bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler biçiminde en çok on sekiz eşit taksitte ödenebilir.

İlk 2 Taksit Kesinlikle Süresinde Ödenmeli

İlk iki taksit için kesinlikle süresinde ödemesi yapılmalıdır. Her takvim senesinde de en fazla iki taksit aksatma durumu söz konusu olabilir. Aksatılabilecek bu iki taksiti de en geç son taksiti takip eden ayın sonuna kadar (Gecikme zammı da hesaba dahil edilerek) ödemesi yapılmalıdır. Aksi halde yapılandırma bozuluyor ve gecikme zammına (Aylık 1,60) göre uygun belirlenmiş oranların (Yİ-ÜFE) geçerliliği ortadan kalkıyor. Yapılandırma yasası çerçevesinde Maliye'nin tahsil ettiği alacak borçları haricinde; SGK'nın, Belediyelerin, Gümrük İdaresi gibi kurumların alacakları da mevcut. Yasa teklifinin komisyonun ardından, Meclis Genel Kurulu ve Cumhurbaşkanı onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ilgili kurumlar, uygulamaya ilişkin tebliğleri de yayımlayacak.

Bu tebliğ içerisinde bulunan açıklamalar ve süreler de göz önüne alınarak borçluların yapılandırma için müracaat ve taksitlendirme - ödeme takvimini yakından takip etmelerinde yarar var.