Barolar Birliği, Türk vatandaşlığının parayla satılmasına karşı Danıştay'a başvurdu...

Genel Af Ne Zaman Çıkacak? Kimler Faydalanacak? Cezaevleri Doldu Genel Af Azorunlu Oldu Ama Yararlanacaklar... Genel Af Ne Zaman Çıkacak? Kimler Faydalanacak? Cezaevleri Doldu Genel Af Azorunlu Oldu Ama Yararlanacaklar...

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 400 bin dolarlık gayrimenkul karşılığında Türk vatandaşlığı satılmasına karşı harekete geçerek yönetmelik değişikliğinin iptali için Danıştay'a başvurduğunu açıkladı.

Türk vatandaşlığının 400 bin dolarlık gayrimenkul karşılığı satılmasına yönelik tepkiler devam ederken Türkiye Barolar Birliği'nden de açıklama geldi.

Barolar Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda 400 bin dolarlık gayrimenkul karşılığında Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin iptali için Danıştay'a başvurduğunu duyurdu.

"ANAYASA'YA AYKIRI"

Adsız-234

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, "Vatandaşlık ancak kanunda belirtilen şartlarda, hukuki ve siyasi bir bağlılığın ispatı ile kazanılabilir. Ev satın alma karşılığı vatandaşlığa kabul, vatandaşlık kavramını özünden uzaklaştıracağı gibi açıkça Anayasa’ya da aykırıdır. Biz gereğini yaptık şimdi söz Danıştay’da" diyerek dikkat çekti.

Türkiye Barolar Birliği'nin açıklama metni ise şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan ve Türk Vatandaşlığı Yönetmeliği’nin 20. maddesinde getirilen düzenlemeler, belli bir miktardaki yabancı para ile taşınmaz alımı veya fon/bireysel emeklilik sistemine giriş gibi yatırımlar karşılığında Türk vatandaşlığı verilmesi sonucunu doğurmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin şartların kanun ile düzenlenmesini emretmektedir.

Bu çerçevede Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ilgili hükümlerinde vatandaşlığın hangi hallerde kazanılacağı düzenlenmiş, buna ilişkin şartlar sınırlı olarak sayılmıştır. Kanunda, belli bir miktar yabancı para karşılığında fon/bireysel emeklilik sistemine giriş gibi yatırımlar yapmak yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Öte yandan, dava konusu düzenlemede, devletle hukuki ve siyasi bağ ile bağlılığı ifade eden vatandaşlık kavramının yabancı bir para cinsinden bir değer ile karşılanması, vatandaşlık kavramını soyutlaştırmakta ve özünden uzaklaştırmaktadır.

Dolayısıyla düzenlemeler gerek Anayasa’ya aykırılığı gerekse kanuni dayanaktan yoksun olmasının yanı sıra, Türk Vatandaşlık Kanunu tarafından da benimsenen “vatandaşlığın gerçekliği” ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

Öte yandan bu hükümler yürürlükte kaldığı sürece, devlete bağlılık ilkesi bir yana bırakılarak para karşılığında vatandaşlık verilmesi sonucu ortaya çıkacak, bu da milletimizi telafisi güç hak kayıplarına uğratacaktır.

Türkiye Barolar Birliği, bu nedenlerle söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a başvurmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Resim