2020 EGM bekçi alımı ne zaman? EGM Bekçi alımı şartları bekçi başvuru e-devlet başvuru formu şartları

EGM bekçi alımı EGM Bekçi alımı şartları 2020  egm bekçi başvuru e-devlet EGM bekçi alımı başvuru formu 2020 EGM bünyesinde bekçi olarak çalışmak isteyen adaylarca çok merakla sorulmakta. EGM bekçi alımı EGM Bekçi alımı şartları 2020  egm bekçi başvuru e-devlet EGM bekçi alımı başvuru formu 2020 konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü son dakika açıklamasında EGM 400 bekçi alımı yapılacağı bildirildi. Peki bekçi alımı hangi illerde olacak. EGM bekçi alımı EGM Bekçi alımı şartları 2020  egm bekçi başvuru e-devlet EGM bekçi alımı başvuru formu 2020  konusunda açıklama yapıldı mı? EGM bünyesinde çalıştırılmak üzere 400 bekçi alımı yapılacağı açıklanması akabinde akabinde bekçi alımıtarihleri ve koşulları merakla araştırıldı.

2020 EGM bekçi alımı ne zaman? EGM Bekçi alımı şartları bekçi başvuru e-devlet başvuru formu şartları

EGM bekçi alımı EGM Bekçi alımı şartları 2020 egm bekçi başvuru e-devlet EGM bekçi alımı başvuru formu 2020 EGM bünyesinde bekçi olarak çalışmak isteyen adaylarca çok merakla sorulmakta. EGM bekçi alımı EGM Bekçi alımı şartları 2020  egm bekçi başvuru e-devlet EGM bekçi alımı başvuru formu 2020 konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü son dakika açıklamasında EGM 400 bekçi alımı yapılacağı bildirildi. Peki bekçi alımı hangi illerde olacak. EGM bekçi alımı EGM Bekçi alımı şartları 2020  egm bekçi başvuru e-devlet EGM bekçi alımı başvuru formu 2020  konusunda açıklama yapıldı mı? EGM bünyesinde çalıştırılmak üzere 400 bekçi alımı yapılacağı açıklanması akabinde akabinde bekçi alımıtarihleri ve koşulları merakla araştırıldı.

EGM bünyesinde olmak ve görevini bekçi olarak idame ettirmek isteyen adaylar için EGM bekçi alımı konusunda açıklama yaptı. EGM yeni dönem bekçi alımı konusund starta basıldı. 2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Alım Duyurusu Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yazılı olarak paylaşıldı. Polis Akademisi 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için 400 bekçi alımı yapacağını duyurdu. Peki, bekçi alımı şartları neler? Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Duyurunun tam metni şöyle: 

Duyurunun tam metni şöyle:

"7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi, 18 Haziran 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlar, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçleri, görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine ilişkin esaslar düzenleniyor.

Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilecek.

Emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri içinde tespit edilecek.

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek için İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şartı aranacak.

Sınavlarda başarılı olan, görevini yapmaya engel teşkil edecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler emniyet veya jandarma teşkilatlarına İçişleri Bakanının onayıyla aday memur olarak atanacak.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan fazla olamayacak. Adaylık süresi içerisinde en az 3 ay süreyle temel ve hazırlayıcı eğitimler verilecek.

Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların memuriyetle ilişikleri İçişleri Bakanının onayıyla kesilecek.

81 ilde (8.000) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı çok kısa bir süre sonra yapılacak. Adaylar, belirlenecek tarihler aralığında //www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

GEÇTİĞİMİZ SENE YAPILAN EGM BEKÇİ ALIMI 2019 BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİ?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI (81 İL)

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları statüsündeki adayların başvuruları Başkanlığımızca yapılacağından, adayların dilekçeleri (adı, soyadı, TC. kimlik no, adres, kontenjan ili, 2 adet irtibat numarası, mezuniyet durumu) ile şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneğini ön başvuru tarihleri arasında 0 312 462 87 29 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir.

UYARI: 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
•Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
•Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
•Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
•Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
•Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten  sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.

EGM BEKÇİ ALIMI İLE ALAKALI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR İÇİN HABERİMİZİ TAKİPTE KALIN

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2020, 13:13
YORUM EKLE