Türkiye Maarif Vakfı Okul Yöneticisi ve Yardımcısı Alacak

Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığından; Türkiye Maarif Vakfının yurt dışındaki okullarında görevlendirilmek üzere Okul Yöneticisi ve Yön

Türkiye Maarif Vakfı Okul Yöneticisi ve Yardımcısı Alacak
Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığından;

Türkiye Maarif Vakfının yurt dışındaki okullarında görevlendirilmek üzere Okul Yöneticisi ve Yönetici Yardımcıları alınacaktır.

Başvuru Şartları:

a. Üniversitelerin örgün eğitim veren dört yıllık fakültelerinden mezun olmak,

b.En az iki (2) yıl resmi veya özel kurumlarda okul yöneticiliği tecrübesine sahip ya da 3 yıl yurt dışında öğretmenlik yapmış olmak,

c. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,

d. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

f. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak ya da ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

g. İngilizceden; son beş yıl içinde Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK), eşdeğerliliğini kabul ettiği sınavlardan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) karşılığındaki en az (C) düzeyinde sınav belgesine sahip olmak ya da ilgili dilin yurt dışında YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin örgün eğitim alanlarından mezun olmak,

h. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

Başvuru İşlemleri:

Adayların;

1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden sisteme üye olmaları,

2. Adımda: "Yeni" ikonundan özgeçmişlerini oluşturmaları ve istenen belgeleri "Ekli Dosyalar"a her bir adımda farklı doküman ekleyerek, "Kaydet" butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,

3. Adımda: Yayındaki İş İlanları modülünden "Okul Yöneticisi ve Yönetici Yardımcısı Alım İlanı" na başvurmaları ve "Başvurumu Tamamla" ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

Adayların,

1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslını ya da onaylı örneğini,

2. Yabancı dil belgesini,

3. Özgeçmişini,

4. 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını,

tarayarak sisteme yüklemeleri ve 4/01/2019 günü saat 23.59.00 kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

*Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Tarihi:

Başvurular; 27 Aralık 2018- 4 Ocak 2019 tarihleri arasında 4 Ocak 2019 saat 23.59.00'a kadar alınacaktır.

Mülakat:

Mülakat üç aşamalı gerçekleştirilecektir.

Birinci aşamada aday;

a. Alanına ilişkin bilgi düzeyi,

b.Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme, muhakeme gücü ve analitik düşünme yeteneği,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin tutarlılığı ve mesleğe uygunluğu,

d. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.

İkinci aşamada;

a. Okul yöneticiliği ile yönetim yetkinliklerine haiz, iletişim ve temsil kabiliyetine sahip olması,

b. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

c. Ekip yönetimi, takım çalışması, okul işletmeciliği başlıklarında vaka analizi değerlendirmesi yapılacaktır.

Üçüncü aşamada ise;

İngilizceyi dört temel dil becerisinde (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) kullanabiliyor olması değerlendirilecektir.

Mülakat Tarihi:

Mülakat Sınavı, 12-16 Ocak 2019 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacaktır.

Diğer Hususlar:

a. Başvurular ile ilgili gerekli şartların sağlanması ve geçerliliği konusunda Değerlendirme Komisyonunun görüşleri esas alınır.

b.Adayların istihdam sürecine dahil olabilmeleri için çalışma yıllarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

c. Tüm çağrı ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/veya sms ile bildirilir.

d. Başarılı olan adaylar, Vakıf tarafından belirlenen Hizmetiçi Eğitim Programına tabi olurlar.

e. Mülakatta başarılı olunması Türkiye Maarif Vakfının istihdam ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunduğu anlamını taşımamaktadır.

f. Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken yurt dışı görevlendirmesi onaylanan Okul Yöneticilerinden, görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler için Vakıf değerlendirme hakkını saklı tutar.

Bilgi Alma

*Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.

Sık Sorulan Sorular

Çalışma yeri neresidir?

Çalışma yeri, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde bulunan yurt dışındaki okullarımızdır.

Hangi ülkede çalışacağım belli mi?

İngilizce konuşulan Asya ülkeleri öncelikli olmakla birlikte istihdam planlaması ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda değişebilmektedir.

Dil belgesi nedir?

Adaylar, YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan, ÖSYM tarafından son beş yıl içinde yapılan yabancı dil sınavından (YDS) C düzeyinde veya ilgili dillerden yurt dışında YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin örgün eğitim alanlarından mezun olduklarına dair belgelemek zorundadır.

YÖKDİL geçerli midir?

YÖKDİL sınav sonuçları kabul edilmektedir.

Yurt dışında eğitim alanlar dil yeterliliklerini nasıl belgeleyecekler?

İlanda istenen dillerde eğitim veren yurt dışındaki kurumlardan mezun olanların, bu eğitimlerini belgelemeleri yeterlidir.

Mezuniyet belgesi olarak e-devletten alınan belge yeterli midir?

Sisteme yükleme yapabiliyorsanız yeterlidir.

İlana nasıl başvuracağım?

kariyer.turkiyemaarif.org web sitesinde üyelik işlemlerinizi gerçekleştirip özgeçmişinizi oluşturduktan sonra, ilgili grubunuzun ilanına başvurmanız yeterlidir.

Başvuru için istenilen belgeler sisteme nasıl yüklenmesi gerekiyor?

İstenen belgeler, sisteme PDF olarak (CV: WORD şeklinde de olabilir) yüklemeniz gerekmektedir.

Okul Yöneticisi ve Yönetici Yardımcısı alımında mülakata çağrılacak adaylar hangi kritere göre belirlenecek?

Tüm başvurular değerlendirme komisyonu tarafından incelenecek ve istihdam kriterlerini sağlayan adaylar mülakata davet edileceklerdir.
Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2018, 15:09
YORUM EKLE