Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İdari ve Mail işler Dairesi tarafından Türkiye iş kurumu aracılığı ile yayınlanan ilan neticesinde personel alımı yapılacağı açıklandı. Hangi kadro için alım yapılacak ve iş başvurusu nereden yapılacak gibi bilgiler habe

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İdari ve Mail işler Dairesi tarafından Türkiye iş kurumu aracılığı ile yayınlanan ilan neticesinde personel alımı yapılacağı açıklandı. Hangi kadro için alım yapılacak ve iş başvurusu nereden yapılacak gibi bilgiler haberimizde.

Alım yapılacak kadrolar nedir?

Temizlik görevlisi,

Güvenlik görevlisi,

Temizlik görevlisi özel şartları nedir?

a)2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine,Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b)Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırılıcık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Noter Kurası: 4 Temmuz 2019 Perşembe günü 09:00 yapılacaktır.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular reddedilebilecektir. Müracaat edecek adaylardan:

Son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak, Noter kurası sonucunda belirlenen asil ve yedek adaylardan istenilecek belgeler ile mülakata katılmaya hak kazananların listesi, mülakat yeri ve tarihi ayrıca konu ile diğer duyurular (www.erdogan.edu.tr) adresinde ilan edilecek olup TEBLİGAT MAHİYETİNDE YAYINLANACAKTIR. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Güvenlik görevlisi özel şartları nedir?

a)2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine,Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b)Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırılıcık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Noter Kurası: 4 Temmuz 2019 Perşembe günü 09:00 yapılacaktır.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular reddedilebilecektir.

Müracaat edecek adaylardan:

5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimi başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

Son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

Boy: Kadın adaylar için en az 165cm;erkek adaylar için en az 170 cm boyunda olmak,

Kilo:Boyun son iki hanesinde yazan rakamın 10kg(on) fazlası 10kg(on)eksiği olmak,

Bu kadroda istihdam edilecek kişiler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaktır.

Noter kurası sonucunda belirlenen asil ve yedek adaylardan istenilecek belgeler ile mülakata katılmaya hak kazananların listesi, mülakat yeri ve tarihi ayrıca konu ile diğer duyurular (www.erdogan.edu.tr) adresinde ilan edilecek olup TEBLİGAT MAHİYETİNDE YAYINLANACAKTIR. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alımı ilanı sadece il geneli üzerinden yapılacak olup, aşağıdaki bağlantılar üzerinden ilanlara ulaşabilir ve iş başvuru aşamasına geçebilirsiniz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tarihçesi

Üniversitemizin tarihi 1 Mart 1976'da kurulan Rize Meslek Yüksekokulu'na kadar uzanmaktadır. 1976'da eğitim faaliyetlerine başlayan üniversite daha sonra 1992 yılında İlahiyat Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi'nin kuruluşuyla büyümeye devam etmiştir. ve ardından Fındıklı Meslek Yüksekokulu 1996 yılında, son olarak da 1997 yılında Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi olarak görev yaptı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bir parçası olan üniversite daha sonra Su Ürünleri, Teoloji, Bilim ve Edebiyat, Eğitim ve Rize Meslek Yüksekokulu (daha sonra Teknik ve Sosyal Bilimler olarak iki okula bölünmüştür) Fakülteleri ile Rize Üniversitesi olarak kiralandı. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Ardeşen Turizm Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Okul Güneysu Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Ardeşen Meslek Yüksekokulu, Pazar Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uygulamalı Bilimler Enstitüsü. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlük bünyesinde 3 Enstitü, 13 Fakülte, 5 Okul, 7 Meslek Yüksekokulu, 7 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve 6 bölüm ile faaliyetlerine devam etmektedir. Üniversite ağırlıklı olarak bilim ve sağlık odaklı.

Güvenlik ilanı için: https://bit.ly/2xdE6QZ

Temizlik görevlisi ilanı için: https://bit.ly/31M2PtL