Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bu defa, Kuveytli Vehhabi 'şeyh'i Osman El Hamis'in Sakarya'daki bir camideki vaazı sonrası Diyanet'i hedef aldı.

Camilerde örgütlenen gruplar ve silahlanma hareketleri olduğunu, gerekirse ifade verebilecek olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca "işgal ettiler" diyerek yaşanılanlara tepki gösterdi.

Cübbeli Ahmet Hoca , Vehhabi isimlere izin vermeye devam edilmesi halinde 'iç savaş' tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağını öne sürerken Sakarya'da bir camide Kuveytli Osman El Hamis isimli "şeyh"in namaz kıldırıp vaaz vermesini hatırlattı.

Cübbeli Ahmet konuyla ilgili olarak sosyal medya hesapları üzerinden "Diyânet'i, vehhâbîleri konuşturmama husûsunda uyarıyorum. Aksi takdirde iç savaşa destek vermiş olacaklardır" demesi ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ahmet Mahmut Ünlü'nün dikkat çeken ifadeleri şu şekilde oldu;

Kuzey Kore adıyla bilinen ülkenin resmi adı hangisidir? Kuzey Kore adıyla bilinen ülkenin resmi adı hangisidir?

"Sayın Ümit Özdağ'ın geçtiğimiz günlerde Sakarya'daki Tozlu Câmii'nde konuşma yapan Vehhâbî Selefî Dâvetçi Osmân el-Hamîs hakkında yaptığı açıklamaya dâir bir te'yîd bir de tashîh yapıyorum ve Diyânet'i, Vehhâbîleri konuşturmama husûsunda uyarıyorum. Aksi takdirde iç savaşa destek vermiş olacaklardır.

Son günlerde farklı ülkelerden oldukları halde Iraklı veyâ Suriyeli denilerek câmilerimizde kendilerine konuşma yaptırılan Selefî Vehhâbîlerin çoğalması üzerine Irak ve Suriye ulemâsından birçoğu bana geldiler ve dediler ki:

"Suriye, Irak veyâ başka ülkeden hiçbir yabancı âlim, hatîb, hoca aslâ câmiilerde konuşturulmasın, sohbet yaptırılmasın. Çünkü Selefî konuşmacıların araya karışması çokça vukû buluyor ve (paylaştığımız resim ve videoda görüldüğü üzere meselâ Sultangazi'de) câmiiler doluyor, izdihamlar yaşanıyor ama konuşma yapan büyük bir Selefî, bütün Müslümanlara kâfir diyen bir adam".

Diyânet bu işin kontrolünü kaybetmiş durumdadır. Diyânet'i uyarıyoruz. Hangi ırktan ve milletten olursa olsun eğer câmiilerde bu adamlara konuşma izni verirseniz Selefîliğe Vehhabîliğe hizmet edip iç savaşı körüklemiş olacaksınız.

Diyânet en kısa zamanda kendine gelmeli, bünyesindeki sapık i'tikâdlı Vehhâbî zihniyetli adamları da tespit edip ihrâc etmeli ve câmiileri de mutlakâ kontrol altına almalıdır.

Diyânet'e Vehhâbîler yerleşmiş ve bâzı müftüler de Vehhâbîleri câmiide konuşturuyorsa, Suriye Ulemâsı Birliği Başkanı Üsâme er-Rifâ'î Hazretleri ne yapabilir?

Ayrıca Akit Gazetesi'nin dağıttığı Vehhâbîlerin en büyük kitabı Kitabu't-Tevhîd'i okumamanız ve evinizde varsa yakmanız husûsunda uyarıyoruz!

Sonuç olarak; Osmân el-Hamîs ve Mahmûd el-Hasenât gibi adamların Türkiye'ye giriş çıkışları âcilen iptâl edilmelidir. Şahıslar hakkında isimleri çoğaltabiliriz.

Bu adamların Sayın Cumhurbaşkanımızı methetmeleri ve devletimize sâhip çıkar gibi görünüp Türk bayraklı paylaşımlar yapmaları bizi aldatmamalıdır.

Çünkü biz onların Arapça konuştukları diğer videolarında Mâturîdîlere, bizim bütün Türk Halkı'nın Müslümanlarına kâfir dediklerini görüyor ve biliyoruz.

Bunlar şu anda kendilerine yer edinmeyi hedefliyorlar, daha sonra da câmiilerde bu kadar kalabalık toplayan bu kişilerin insanlarda büyük etkisi olduğu için onları sokağa dökmesi kaçınılmaz olacaktır.

Tabii böylesi tahrîklerden Arap kardeşlerimiz daha ziyâde etkilenip memlekette iç karışıklığa sebebiyet vereceklerdir. Bundan dolayı devlet büyüklerimizi uyarıyoruz."