Sahil Güvenlik Komutanlığı geçtiğimiz gün yayınladığı ilan ile büro personeli alımı yapacağını duyurdu. Büro personeli alım ilanına başvuru sağlamak isteyen adaylar başvuru şartlarına, tarih ve diğer bilgilere haberimizden ulaşabilirler.

TAYLAN MAHMUT ÇORTA SİYASET SAHNESİNDE! TAYLAN MAHMUT ÇORTA SİYASET SAHNESİNDE!
Sahil Güvenlik Komutanlığı geçtiğimiz gün yayınladığı ilan ile büro personeli alımı yapacağını duyurdu. Büro personeli alım ilanına başvuru sağlamak isteyen adaylar başvuru şartlarına, tarih ve diğer bilgilere haberimizden ulaşabilirler.

ŞARTLAR
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
b. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak. c. Alım yapılacak pozisyon unvanının hizasındaki yıla ait puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.
ç. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (12 Nisan 2001 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).
d. Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak.
e. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
f. İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

NOT: Başvuruda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları (ataması yapılmış olsa dâhi) hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.

Başvurular, 02-12 Nisan 2019 tarihleri arasında sadece
https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Đnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

Başvurular; 02 Nisan 2019 Salı günü saat 14:00’de başlayıp,
12 Nisan 2019 Cuma günü saat 11:00’de sona erecektir. İlan detayları için tıklayın