Sadece sosyal medya veya basını değil "halkı susturma" çabası olarak yorumlanıp dikkat çeken 'Sansür Yasası' teklifinin 12 maddesi daha TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

AKP-MHP milletvekilleri tarafından hazırlanan ve 15 Haziran'da Adalet Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilen "sansür yasası"nın 3. maddesinden itibaren görüşmelere devam edilirken gerçekleşen müzakerelerin ardından 12 madde daha kabul edildi.

AKP ve MHP'li milletvekillerinin imzalarıyla Meclise sunulan kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda tartışmalar eşliğinde kabul edildikten sonra Genel Kurul'a sevk edilmişti ki ilgili kanun teklifi "Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişilere" bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörmesi ile de ayrıca tedirginlik yaratıyor.

Sansür Yasası''nın ilk 14 maddesi kabul edildi

İşte tartışmalar ve tüm itirazlara rağmen 'Sansür Yasası' teklifinde kabul edilen maddelere göre alınan kararlar şöyle:

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Dikkat, tarih erkene çekildi! Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Dikkat, tarih erkene çekildi!

*    İnternet haber sitelerinde faaliyet gösterdiği işyeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, iletişim telefonu ve elektronik tebligat adresi ile yer sağlayıcısının adı ve adresi kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve 'iletişim' başlığı altında bulundurulacak.

*    İnternet haber sitelerinde; bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarih ile sonraki güncelleme tarihleri, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilecek.

*    Kayıt için verilen beyannamede elektronik tebligat adresi de gösterilecek.

*    Yayım durdurma müeyyidesi internet haber siteleri bakımından uygulanmayacak. İnternet haber sitesinin hükme uymaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığı 2 hafta içinde eksikliğin giderilmesini veya gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesini internet haber sitesinden isteyecek. İstemin 2 hafta içinde yerine getirilmemesi durumunda Cumhuriyet Başsavcılığı internet haber sitesi vasfının kazanılmadığının tespiti amacıyla asliye ceza mahkemesine başvuracak. Mahkeme en geç 2 hafta içinde kararını verecek.

*    Başvurunun kabul edilmesi halinde internet haber siteleri için sağlanabilecek resmi ilan ve reklam ile çalışanlarının basın kartına ilişkin hakları ortadan kalkacak. İnternet haber sitesi için sağlanan hakların ortadan kaldırılması, bu kanun veya ilgili mevzuat uyarınca öngörülen yaptırımların uygulanmasına engel olmayacak.

TESLİM VE MUHAFAZA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

CHP'den 'sansür yasası' tepkisi: Gelecek seçimleri güvence altına alırız kaygısıyla...

*    İnternet haber sitesinde yayımlanan içerikler, gerektiğinde talep eden Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmek üzere doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde 2 yıl süre ile muhafaza edilecek.

*    Yargı mercileri tarafından yayının soruşturma ve kovuşturma konusu olduğunun internet haber sitesine yazılı olarak bildirilmesi halinde, bu işlemlerin sonuçlandığının bildirilmesine kadar soruşturma ve kovuşturma konusu yayın kaydının saklanması zorunlu olacak.

*    İnternet haber sitelerinde zarar gören kişinin düzeltme ve cevap yazısını sorumlu müdür, hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç bir gün içinde, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, URL bağlantısı sağlanmak suretiyle aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorunda olacak. Yayın hakkında verilen erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararının uygulanması ya da internet haber sitesi tarafından içeriğin kendiliğinden çıkarılması durumunda, düzeltme ve cevap metni ilgili yayının yapıldığı internet haber sitesinde ilk 24 saati ana sayfasında olmak üzere 1 hafta süreyle yayımlanacak.

*    Basılmış eserler veya internet haber siteleri yoluyla işlenen veya bu kanunda öngörülen diğer suçlarla ilgili ceza davalarının bir muhakeme şartı olarak, günlük süreli yayınlar ve internet haber siteleri yönünden 4 ay, diğer basılmış eserler yönünden 6 ay içinde açılması zorunlu olacak. Bu süreler basılmış eserlerin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiği tarihten, internet haber siteleri için ise habere ilişkin suç ihbarının yapıldığı tarihten başlayacak.

BASIN KARTI BAŞVURUSU, NİTELİĞİ VE TÜRLERİ DE BELİRLENDİ

Basın örgütleri sokağa çıkıyor: 'Sansür yasasına hayır'

Teklifle basın kartı başvurusu, niteliği ve türleri de belirlenirken buna göre, basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığı'na yapılacak. Basın kartı, resmi nitelikte bir kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, verdiği aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi 11 Ekim Salı günü 15.00'te toplanmak üzere kapattı. (HABER MERKEZİ)